Výzva k podání cenové nabídky

na nákup kávovasru dle specifikace.

Nabídku zašlete písemně na adresu školy nebo e-mailem na adresu sekretariat@hotelovkafren.cz do 21. 1. 2021

Kontaktní osoba:Bc. Radovan Němec, tel: 602 243 624, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz