Výzva k podání cenové nabídky

na akci "Výměna podlahové krytiny" dle specifikace.

Nabídku zašlete písemně na adresu školy nebo e-mailem na adresu sekretariat@hotelovkafren.cz do 25. 5. 2020

Kontaktní osoba:Bc. Radovan Němec, tel: 602 243 624, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz

Výzva k podání cenové nabídky

na akci "Malířské a stavební práce" dle specifikace.

Nabídku zašlete písemně na adresu školy nebo e-mailem na adresu sekretariat@hotelovkafren.cz do 25. 5. 2020

Kontaktní osoba:Bc. Radovan Němec, tel: 602 243 624, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz