Hotelové školy je zapojena do projektu Erasmus+ CIVEEL (Cooperation in vocational training for European labour market).

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+ CIVEEL.

Projekt je zaměřen na spolupráci v odborném vzdělávání - strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe.

Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj spolu s partnerským regionem Grand Est (bývalé Lotrinsko) ve Francii a projektovým partnerem Lublinským vojvodstvím v Polsku.

Cílem projektu je vytvoření fungující a dlouhodobě udržitelné sítě institucí zapojených do vzdělávání a odborné přípravy žáků středních odborných škol prostřednictvím zahrnutí zahraničních stáží do jejich praktické výuky.

Čeští partneři projektu:

  1. Moravskoslezský kraj
  2. Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, p.o.
  3. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, p.o.
  4. Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, p.o.
  5. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, p.o.

Další informace

Setkání regionálních koordinátorů

V červnu 2018 proběhlo setkání regionálních koordinátorů projektu CIVEEL.

Zpráva ze setkání

Mobilita projektu CIVEEL(C3) programu Erasmus – Polsko

Ve dnech 16.4. – 20.4.2018 se uskutečnila poslední mobilita učitelů projektu CIVEEL programu Erasmus v Polsku. Za naši školu jsem se zúčastnila já, francouzskou školu reprezentovaly dvě učitelky z naší spřátelené školy ve Verdunu.  Přivítaly nás dvě školy. První školou byl Zespol škol v Janow Lubelski, asi 70 km od města Lublin na východě země.

Jednalo se o malou školu s téměř rodinnou atmosférou, zaměřenou na více oborů, mimo jiné na geodézii, policejní akademii, lesnictví, ale především pro nás aktuální gastronomii. Na škole jsme byli pomocí prezentací seznámeni s curriculem školy, s učebními osnovami, obory, soutěžemi a jejich pracovišti.

Navštívili jsme dva hotely, kde pracují jejich žáci a kde by v případě návštěvy této školy mohli pracovat také žáci naší školy.

Za zmínku stojí návštěva místního kostela a muzea. Co se mi osobně líbilo, byl vstřícný a přátelský přístup k nám ze strany vedení školy, ale i starosty města a místního tisku. Poláci jsou opravdu velmi milým a pohostinným národem.

Po dvou dnech jsme se přemístili do druhé školy - Zespol škol Jana Pavla II. V Lublinu. Na škole bylo integrováno rovněž více oborů vzdělávání a to jak studijních (ukončených maturitní zkouškou), tak učňovských (ukončených výučním listem).

Po přivítání se s vedením školy jsme absolvovali prohlídku školy, byli jsme seznámeni se školským vzdělávacím systémem a navštívili jsme některé vyučovací hodiny, např. techniku obsluhu, vaření, ale taky hodinu anglického jazyka nebo tělesné výchovy.

Ve volném čase jsme navštívili krásné městečko Kazimierz Dolny poblíž řeky Wisly, pracoviště školy – Grand hotel Lublianka v Lublinu a Hampton by Hilton, rovněž v Lublinu, prohlédli jsme si historické jádro krásného města Lublin a jeho památky.

Poláci jsou nám velmi blízcí jak jazykem, tak kuchyní, překvapilo mě, že pro ně není neznámou třeba pohanka, která je typická pro náš region.

Naši žáci zde mají v příštím školním roce strávit celý týden a myslím, že se mají opravdu na co těšit.

Zpracovala: Jarmila Nagyová