OZNÁMENÍ

DNE 11. ŘÍJNA 2017 V DOBĚ OD 12:00 DO 17:00 HODIN PROBĚHNOU

V BUDOVĚ HOTELOVÉ ŠKOLY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY.

Mgr. B. Krupicová

PŘEDSEDA VOLEBNÍ KOMISE

Frenštát p. R. dne 6. 9. 2017

Kandidáti na členy školské rady pro volby dne 11. 10. 2017

za pedagogické pracovníky:

Ing. Rešlová

Ing. Machálka

Ing. Mičkalová

M. Nagy

Mgr. Linartová

Mgr. Eliášová.

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

p. Kubáň – zákonný zástupce (G2)

p. Müller – zákonný zástupce (G1)

p. Kretková – zákonný zástupce (H2)

R. Pospěch – zletilý žák (KČ1A)