Odborné kurzy

16.–17. 11. a 22.–23. 11. 2018       Akreditovaný vzděl. program „Kaleidoskop moderní gastronomie I.“

11.–15. 2. 2019                            Barmanský kurz - koktejlový

bžezen 2019                                Kurz studené kuchyně

duben 2019                                 Baristický kurz

Barmanský kurz

V letošním roce přijeli barmani ze Zlína předat své zkušenosti žákům Hotelové školy v termínu od 12. – 16. února 2018. Mezi žáky nejoblíbenější kurz vedli zkušení lektoři Jakub Orel a Adam Navrátil (Barmani Zlín) Gastrocentrum Hotelové školy se změnilo v profesionální bar a žáci se mohli připravovat na budoucí profesi barmana. Umění techniky míchání nápojů zvládlo všech 23 účastníků kurzu, kteří se podrobili závěrečné zkoušce. Kurz navštívily i  učitelky z Francie a Polska v rámci projektu ERASMUS+.  Zvláštní cenou „Osobnost kurzu„ vyhrála Kristýna Blinková ze třídy H3.

Flairový kurz

V letošním školním roce se podařilo otevřít nástavbový Flairový kurz nad Koktejlový kurz Barmanů Zlín. V termínu od 14. do 16. května 2018 postupně žáci získávali jednotlivé techniky žonglování se cvičnými, zatím nerozbitnými lahvemi. Při závěrečné show, kde se představil každý z osmi úspěšných absolventů, dodávali odvahu a fandili i spolužáci. Některé dvojice si dokonce připravily synchronizovanou exhibici. Osobností kurzu se stal Jakub Čermák za originální a kreativní přístup k nově získané dovednosti.

Kurz studené kuchyně

Zajišťuje více jak 15 let Kuchařské studio Mistra kuchaře pana Vladimíra Picky. Čtyři dny nápadů, kreativity a moderní studené kuchyně zahrnují jak teoretickou přípravu zakončenou písemným testem, tak i praktickou přípravu zakončenou vlastní odbornou prací. Na závěr kurzu je uspořádán slavnostní raut, na který si každý účastník pozve dva hosty a předvede přípravu dekorovaných mís a aranžmá rautového stolu. Všichni účastníci kurzu obdrží certifikát, akreditovaný MŠMT.

V letošním školním roce vyjelo v termínu 12. – 15. 3. 2018 na Kurz studené kuchyně 6 žáků školy do partnerské Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy v Opavě. Pod vedením Mistra kuchaře pana Vladimíra Picky se suroviny měnily ve výrobky studené kuchyně nejvyšší úrovně. Čtyři dny nápadů, kreativity a moderní studené kuchyně zahrnují jak teoretickou přípravu zakončenou písemným testem, tak i praktickou přípravu zakončenou vlastní odbornou prací. Ta vyvrcholí ve slavnostní raut pro hosty účastníků kurzu a partnery školy.

Baristický kurz

Ve dnech 11. - 12. dubna 2018 proběhl na naší škole již po deváté baristický kurz pod vedením lektora firmy Café Art pana Michala Křižky. Gastrocentrum Hotelové školy se na dva dny rozvonělo kávou. Kurz byl rozdělen na část teoretickou a praktickou. Žáci se učili správně rozeznávat a připravovat různé druhy káv, správně šlehat mléko parní tryskou i základy malování mléčnou pěnou na hladinu kávy. Všech 20 účastníků úspěšně absolvovalo a získalo certifikát Barista.