Společné informace k maturitní zkoušce

Společná část maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2020 se bude konat 2.5.-15.5.2020.

Více informací o společné části maturitní zkoušky naleznete na stránkách CERMATU

Informace k maturitní zkoušce pro jednotlivé obory

Hotelnictví

Gastronomie (4-leté studium)

Podnikání (nástavbové studium)