Společné informace k maturitní zkoušce

Více informací o společné části maturitní zkoušky naleznete na stránkách NOVÁ MATURITA

Informace k maturitní zkoušce pro jednotlivé obory

Hotelnictví

Gastronomie (4-leté studium)

Podnikání (nástavbové studium)