Časový harmonogram

 • Zahájení školního roku: v pondělí 3. září 2018
 • Vyučování v I. pololetí končí ve čtvrtek 31. ledna 2019
 • Jednodenní pololetní prázdniny: v pátek 1. února 2019
 • Podzimní prázdniny: v pondělí 29. října a v úterý 30. října 2018
 • Vánoční prázdniny: začínají v sobotu 22. prosince 2018 a skončí 2. ledna 2019
 • Jarní prázdniny: od 25. února do 3. března 2019
 • Velikonoční prázdniny: ve čtvrtek 18. dubna 2019
 • Vyučování ve II. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019

Termíny pohovorů rodičů s učiteli

 • 21. 11. 2018
 •  28. 1. 2019 pro třídy H4, G4, P2                         
 •  24. 4. 2019

Den otevřených dveří

 • 29. listopadu 2018
 • 30. ledna 2019

Společenský večer školy (maturitní ples)

 • 8. 2. 2019