Časový harmonogram

 • Zahájení školního roku: ve pondělí 4. září 2017
 • Vyučování v I. pololetí končí ve středu 31. ledna 2018
 • Jednodenní pololetní prázdniny: v pátek 2. února 2018
 • Podzimní prázdniny: ve čtvrtek 26. října a v pátek 27. října 2017
 • Vánoční prázdniny: začínají v sobotu 23. prosince 2017 a skončí 2. ledna 2018
 • Jarní prázdniny: od 19. do 25. února 2018
 • Velikonoční prázdniny: ve čtvrtek 29. března a v pátek 30. bžezna 2018
 • Vyučování ve II. pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018

Termíny pohovorů rodičů s učiteli

 • 14. září 2017 (pouze pro 1. ročníky)
 • 22. listopadu 2017
 • 31. ledna (pro třídy H4, G4, P2)
 • 25. dubna 2018

Den otevřených dveří

 • 7. prosince 2017
 • 25. ledna 2018

Společenský večer školy (maturitní ples)

 • 9. února 2018