Časový harmonogram

 • Zahájení školního roku: v pondělí 2. září 2019
 • Vyučování v I. pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2020
 • Jednodenní pololetní prázdniny: v pátek 31. ledna 2020
 • Podzimní prázdniny: v úterý 29. října a ve středu 30. října 2019
 • Vánoční prázdniny: začínají v pondělí 23. prosince 2019 a skončí 3. ledna 2020
 • Jarní prázdniny: od 2. března do 8. března 2020
 • Velikonoční prázdniny: ve čtvrtek 9. dubna 2020
 • Vyučování ve II. pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020

Termíny pohovorů rodičů s učiteli

 • 18. 9. 2019 pro žáky 1. ročníků
 • listopad 2019
 • leden 2020 pro třídy H4, G4, P2                         
 • duben 2020 - zrušeno z důvodu mimořádných opatření

Den otevřených dveří

 • 28. listopadu 2019
 • 29. ledna 2020

Společenský večer školy (maturitní ples)

 • 10. leden 2020