Letos se 11 žáků (jedna ještě čeká na pracovní smlouvu) dostává na pracovní stáž do Německa. Obsadí na tři měsíce pracovní místa v kuchyni, servise, jako pokojské i na jiných pozicích v různých místech Bavorska a Schwarzwaldu (spolková země Bádensko-Würtembersko). Někteří odjíždějí koncem května, jiní až koncem června.

Po dobu tří měsíců se budou snažit získat co nejvíce odborných, ale i jazykových dovedností.

Věřím, že neudělají ostudu sobě a své škole.

Jedna žákyně z H3A prošla úspěšně výběrem švýcarské strany a od 10. června po dobu dvou týdnů se bude zdokonalovat v HŠ v Churu v odbornosti. Poté odjede pracovat do vybrané destinace jako servírka. Přejeme jí zajímavý a nezapomenu-telný pobyt.

Budeme se těšit na jejich zprávy během stáže a pak na prezentaci, kterou po návratu vypracují.

Mgr. Vlasta Proskeová

Maďarská gastronomie ve frenštátské hotelovce

V rámci partnerské smlouvy mezi naší školou a hotelovou školou v maďarském Egeru proběhl od 8. do 18. května další výměnný pobyt praktikantů. Do Frenštátu tentokrát zavítaly 4 žákyně egerské školy oboru Kuchař-číšník.

První den stáže strávily dívky ve škole, navštívily hodiny teoretického vyučování, angličtiny, která je jako u našich žáků jejich prvním cizím jazykem. Prohlédly si školu a odpoledne naše město. V pátek se vydaly na výlet na Pustevny a naše smluvní pracoviště, hotel Troyer v Trojanovicích. Na víkend byla naplánována návštěva Rožnova pod Radhoštěm včetně prohlídky Valašského muzea v přírodě a Štramberku.

Vlastní praxe začala v pondělí. Dívky se vystřídaly dva dny v kuchyni, dva dny absolvovaly praxi v obsluze a jeden den byl věnován i studené kuchyni. Při praxi dochází k oboustrannému vyměňování zkušeností, a tak se maďarské studentky přiučily něco z české kuchyně, ale zároveň připravily samy některé své speciality; ve čtvrtek při závěrečném posezení na konci stáže nám servírovaly vynikající moučník Somloi galuska. Při odpoledním rozloučení s praktikantkami, kterému byl přítomen i ředitel školy, zaznělo přání z maďarské strany, aby tyto stáže trvaly alespoň 14 dní (z toho 10 pracovních dnů).

Poděkování patří panu učiteli Miklósovi Nagyovi, který se postaral o příjezd praktikantek do Frenštátu i zpět, absolvoval s nimi o víkendu výlety do okolí Frenštátu a také žákyni Lucii Godové z KČ3A, která je provázela při vlastní praxi jak v kuchyni, tak obsluze a byla výbornou tlumočnicí z češtiny do maďarštiny a naopak.

Můj studijní pobyt ve Francii

Johana Špačková, jedna z účastnic stáže ve Francii píše o svých zážitcích:"Stáž ve Francii se mi moc líbila, Francie je podle mého názoru jedna z nejkrásnějších zemí v Evropě. Město Nantes, kde jsem strávila výměnný pobyt, patří k největším městům na severozápadním pobřeží Atlantiku. Pracovala jsem v malém soukromém pekařství a cukrárně na okraji města. Francouzské zákusky (gateau) se liší od českých, jednak svou strukturou, zpracováním a hlavně tím, že se nepodávají teplé moučníky. Výjimkou jsou palačinky (crepes). Tamější cukráři hojně používají ovoce a polotovary často zmrazují. Nemohla jsem si chvilku zvyknout na způsob pozdravu (líbání na tvář) a na jiné způsoby stolování. Mohu ale říci, že Francouzi jsou velmi srdeční a přátelští. V době volna jsem navštěvovala místní památky a také jsme byli u oceánu, kde se mi moc líbilo. Jsem ráda, že jsem měla příležitost navštívit tak krásnou zemi jako je Francie a ráda bych se tam ještě někdy vrátila."

Leonardo - Španělsko

Po úspěšné třítýdenní stáži do Lotyšska se vydala šestice dívek - žákyň 4. ročníku oboru Hotelnictví do Granady, aby zde absolvovaly třítýdenní odbornou praxi. Do španělské Andalusie odjely 20. září společně s doprovodnou osobou Mgr. Andreou Tobolovou, učitelkou odborných gastronomických předmětů: Tereza Čížová, Anna Hanzelková, Jana Chromcová, Dorota Kotrlová (H4.A) a Kateřina Neumannová s Janou Tobolovou (H4.B).

Dívky pracovaly ve dvou hotelích v centru Granady jak v kuchyni, tak i v obsluze a velmi si pochvalovaly atmosféru na pracovištích a mentalitu španělských zaměstnavatelů. Kromě krátkého jazykového kurzu španělštiny, kdy zvládly základní fráze v komunikaci s hostem, probíhala konverzace v angličtině, která byla dorozumívacím jazykem. Hostitelská organizace připravila pro praktikanty také výlety a kulturní akce: naše stážistky navštívily starobylou Alhambru, podnikly výlet k moři do Malagy a podívaly se do starobylé Sevilly.

Spokojenost panovala nejen na straně praktikantek, ale dívkám se dostalo velmi dobrého ocenění ze strany přijímací španělské organizace M.E.P. Europrojectos Granada. A tak doufáme, že naše další skupina, která má odjet do Španělska v březnu 2013, bude také tak úspěšná.