Několik studentů vyjelo na tříměsíční stáž do Spolkové republiky Německo. Dvě děvčata pobývala na ostrově Nordernay v Severním moři, další v Landshutu a jedna studentka a jeden student v Oberreuthe a Unterreuthe v bavorských Alpách. 

V zimě (2007/2008) jsme vyslali jednoho studenta na praxi a také v létě 2008 odjeli dva studenti naší školy na čtyřměsíční studijní a pracovní stáž do Švýcarska. Vrátili se nadšeni, plni nových zkušeností, dojmů a zážitků.

Mgr.Vlasta Proskeová