Ředitel školy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení pro obory:

OborPočet míst
65-41-L/01 Gastronomie7
65-51-H/01 Kuchař-číšník 5

Termín podání přihlašky je stanoven na 24. 8. 2018.

Kritéria přijímacího řízení - 4. kolo

Výsledky přijímacího řízení - 3. kolo

Kritéria přijímacího řízení - 3. kolo

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo

Kritéria přijímacího řízení - 2. kolo

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

pro školní rok 2018/2019

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019 a kritéria přijímacího řízení oborů vzdělání.

Kód oboruNázev oboruPředpokládaný počet přijatých uchazečů

65-42-M/01Hotelnictví (maturitní)

ŠVP - Hotelnictví a lázeňství

ŠVP - Management cestovního ruchu

30
V oboru Hotelnictví probíhá společná výuka v 1. a 2. ročníku, ve 3. a 4. ročníku se zařazují odborné předměty a praxe zaměřené na daný ŠVP.

65-41-L/01


Gastronomie (maturitní)

ŠVP - Kuchař-specialista

30

65-51-H/01
Kuchař-číšník - denní forma

ŠVP - Číšník

ŠVP - Kuchař

ŠVP - Kuchař-číšník

60
Specializace v oboru Kuchař-číšník dle ŠVP probíhá ve 2. a 3. ročníku.

65-51-H/01

Kuchař-číšník - dálková forma

30

29-54-H/01

Cukrář

30

64-41-L/51

Podnikání (nástavbové studium)

30


Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo

Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo

Informace k oborům

Najdete vždy v detailu konkrétního oboru.