Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

pro školní rok 2019/2020

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 a kritéria přijímacího řízení oborů vzdělání.

Kód oboruNázev oboruPředpokládaný počet přijatých uchazečů

65-42-M/01


Hotelnictví (maturitní)

ŠVP - Hotelový provoz a gastronomie

30

65-42-M/02


Cestovní ruch (maturitní)

ŠVP - Cestovní ruch

30

65-51-H/01Kuchař-číšník - denní forma

ŠVP - Kuchař

ŠVP - Kuchař-číšník

60

65-51-H/01

Kuchař-číšník - dálková forma

30

29-54-H/01

Cukrář

30

64-41-L/51

Podnikání (nástavbové studium)

30


Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo

Budou zveřejněny nejpozději do 31. 1. 2019 v souladu s právními předpisy

Informace k oborům

Najdete vždy v detailu konkrétního oboru.