Aktuální nabídka programů dalšího vzdělávání

Příprava teplých pokrmů Informace

Výroba zákusků dortů Informace

Zakončili jsme druhý pilotovaný program

1. červen není pouze svátkem dětí, ale stal se slavnostním i pro účastníky pilotovaného programu UNIV2 KRAJE "Příprava teplých pokrmů". V tento den převzalo všech 11 frekventantů kurzu certifikát o absolvování programu a zároveň si prakticky ověřilo dovednosti a poznatky ze všech lekcí při přípravě menu pro své pozvané hosty.

Ředitel školy a mentor projektu přivítal na úvod zástupkyni KÚ Moravskoslezského kraje Mgr. Máriu Borovskou, za mentory evaluace pana Zdeňka Sudu, managera hotelu Troyer v Trojanovicích a přítomni byli dále Ing. Lenka Zábranská, zástupkyně ředitele pro odborný výcvik a Mgr. Anna Blažková, metodik projektu.

K pozvaným hostům a všem přítomným promluvil na úvod ředitel školy a krátce i Mgr. Borovská, která vyzvedla Střední školu hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě p.R. jako jednu z nejlepších gastronomických škol v Moravskoslezském kraji, která se proměňuje postupně v centrum celoživotního vzdělávání.

A pak jsme byli svědky propojení počátečního stadia vzdělávání s dalším, protože pokrmy, které připravili absolventi kurzu, nám servírovali žáci 3. ročníku oborů vzdělání Hotelnictví a Gastronomie. Skvělé menu všem chutnalo a s výsledky mohli být spokojeni nejen hosté, ale i všechny tři lektorky, které se na jeho realizaci podílely.

Po slavnostním předání certifikátů následovala společná fotografie a někteří účastníci právě absolvovaného kurzu vyslovili přání zapojit se do dalšího pilotovaného programu s názvem "Složitá obsluha hostů". S jeho zahájením počítáme na podzim letošního roku.

Zahájili jsme další program projektu UNIV2 KRAJE

Po úspěšném absolvování programu Výroba zákusků a dortů, jehož pilotáž proběhla v březnu-červnu 2011, jsme zahájili další pilotovaný program "Příprava teplých pokrmů". První schůzka se uskutečnila v pátek 23. března za účasti Ing. Lenky Zábranské, která zastupovala ředitele školy, mentora projektu UNIV2 KRAJE, metodika Mgr. Anny Blažkové a tří lektorek: Mgr. Zdeňky Ondruchové, Mgr. Andrey Tobolové a Mgr. Ludmily Houdkové. Ty se postupně všem deseti účastníkům představily a krátce prezentovaly své učební moduly. Zároveň proběhla první část teoretické výuky 1. modulu - Bezpečnost práce. Po teoretické přípravě, které bude trvat celkem 30 hodin, začne praktická výuka.

Kurz bude probíhat každý pátek v odpoledních hodinách a o sobotách; slavnostní ukončení je naplánováno na 1. června 2012, kdy by měli úspěšní účastníci obdržet certifikát o absolvování tohoto programu.

Stručné informace o projektu

Projekt UNIV 2 - KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení) je individuální projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí.

Střední škola hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštem jako partner projektu připraví a bude nabízet 3 projekty pro další vzdělávání dospělých v oborech Cukrář a Kuchař-číšník.

Více info

První absolventi programu dalšího vzdělávání

V sobotu 25. června 2011 se konala poslední výuka a zároveň byly předány certifikáty devíti účastnicím kurzu Výroba zákusků a dortů. Slavnostnímu vyřazení absolventů byli přítomni ředitel školy, RNDr. Ivo Herman, který je mentorem projektu, Ing. Lenka Zábranská - tvůrce programu, metodik projektu Mgr. Anna Blažková a za lektory Mgr. Renáta Tomečková.

Pozvání k zakončení pilotovaného programu přijala za sociální partnery Mgr. Mária Borovská,odborný garant projektu TIME a ve svém projevu vyzvedla hlavně roli Střední školy hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm jako centra celoživotního učení.

Devět úspěšných absolventek nechce nechat zahálet teoretické i odborné znalosti, které získaly po ukončení 150 hodinového kurzu, ale bude je i nadále rozvíjet. Většina z nich projevila zájem o zkoušku z dílčí kvalifikace Výroba zákusků a dortů, a tak se s touto sympatickou skupinou, z nichž se utvořila během tří měsíců výborná parta, setkáme i na podzim letošního roku.

V druhé vlně projektu UNIV2 KRAJE chystáme program Výroba teplých pokrmů s dotací rovněž 150 hodin. Program je již rozpracován, v prosinci bude dokončen a s jeho realizací počítáme v lednu 2012.

Kulatý stůl - projekt UNIV 2 KRAJE

V rámci projektu UNIV 2 KRAJE se dne 22. února 2011 konalo na naší škole setkání u kulatého stolu se sociálními partnery a metodiky projektu. Pozvání přijali rovněž představitelé Města Frenštátu pod Radhoštěm v čele se starostkou Mgr. Zdeňkou Leščišinovou, zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, úřadů práce a UNIHOSTU Ostrava.

Hosty přivítal ředitel školy RNDr. Ivo Herman. Jednání moderovala krajská metodička RNDr. Ivana Krajčíková, která ve své prezentaci seznámila všechny přítomné s hlavními cíly a záměry tohoto projektu, který začal svou činnost v září 2009. Hlavním cílem projektu je proměna škol v centra celoživotního učení a umožnění dalšího vzdělávání nejen žákům, ale i dospělým a seniorům s ohledem na jejich možnosti, zájmy a předpoklady a rovněž s ohledem na potřeby regionálního trhu práce. Do projektu, který vede Národní ústav odborného vzdělávání, je zapojeno 325 škol ze 13 krajů, v Moravskoslezském kraji aktivně pracuje 37 škol. Zapojené školy mají za úkol připravit tři programy dalšího vzdělávání a jeden z nich pilotně (bezplatně) ověřit.

V další části programu besedy vystoupila Mgr. Anna Blažková s prezentací pilotního programu Výroba zákusků a dortů. S pilotáží začneme v 2. polovině března a bude trvat do poloviny června. Ve 200 hodinách, které zahrnují teoretickou i praktickou výuku by měli uchazeči zvládnout 5 výukových modulů, zakončených praktickou zkouškou. Do 2. vlny připravíme program Výroba teplých pokrmů a ve třetí vlně to bude Složitá obsluha hostů; oba programy budou nabízeny již komerčně.

Po prezentacích následovala bohatá diskuze, ve které se vystřídali všichni účastníci kulatého stolu. Nejvíce příspěvků se vztahovalo k publicitě tohoto projektu, vyměňovaly se zkušenosti z pilotáže projektů škol v Ostravě-Hrabůvce a Frýdku-Místku a se zajímavými podněty přicházeli i zástupci sociálních partnerů (Ireks Enzyma).

Po ukončení besedy si mohli zájemci z řad účastníků prohlédnout školu a zúčastnit se baristického kurzu, který právě ve škole probíhal.