Z důvodu vyhlášení mimořádných opatření ředitel školy rozhodl o zrušení poskytování služeb sekretariátu pro veřejnost v místě, a to do odvolání.

Služby sekretariátu budou poskytovány dálkovou formou (e-mailem, datovou schránkou apod.).