Výzva k podání cenové nabídky

akce "Inženýrská činnost" dle specifikace.

Nabídku zašlete písemně na adresu školy nebo e-mailem na adresu sekretariat@hotelovkafren.cz do 27. 5. 2018

Kontaktní osoba:Bc. Radovan Němec, tel, 602 243 624, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná zakázka Dodávka technologie a vybavení cukrářského centra

Informace k zakázce naleznete na Profilu zadavatele

Lhůta pro podání nabídek: 18.5.2018 10:00 hod.