Výzva k podání cenové nabídky

na nákup a instalaci serveru dle specifikace.

Nabídku zašlete písemně na adresu školy nebo e-mailem na adresu sekretariat@hotelovkafren.cz do 25. 6. 2017

Kontaktní osoba:Bc. Radovan Němec, tel, 602 243 624, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva k podání cenové nabídky

na nákup nábytku do kabinetů dle specifikace.

Nabídku zašlete písemně na adresu školy nebo e-mailem na adresu sekretariat@hotelovkafren.cz do 18. 6. 2017

Kontaktní osoba:Bc. Radovan Němec, tel, 602 243 624, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz