Výzva k podání cenové nabídky

na nákup nábytku do sborovny dle specifikace.

Nabídku zašlete písemně na adresu školy nebo e-mailem na adresu sekretariat@hotelovkafren.cz do 31. 5. 2019

Kontaktní osoba:Bc. Radovan Němec, tel: 602 243 624, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva k podání cenové nabídky

na výměnu podlahové krytiny dle specifikace.

Nabídku zašlete písemně na adresu školy nebo e-mailem na adresu sekretariat@hotelovkafren.cz do 31. 5. 2019

Kontaktní osoba:Bc. Radovan Němec, tel: 602 243 624, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva k podání cenové nabídky

na stavební práce na venkovních prostorech školy dle specifikace.

Nabídku zašlete písemně na adresu školy nebo e-mailem na adresu sekretariat@hotelovkafren.cz do 3. 6. 2019

Kontaktní osoba:Bc. Radovan Němec, tel: 602 243 624, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva k podání cenové nabídky

na nákup šatnách skříněk dle specifikace.

Nabídku zašlete písemně na adresu školy nebo e-mailem na adresu sekretariat@hotelovkafren.cz do 5. 6. 2019

Kontaktní osoba:Bc. Radovan Němec, tel: 602 243 624, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz