----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva k podání cenové nabídky

na akci „Přeprava Německo“ dle specifikace.

Nabídku zašlete písemně na adresu školy nebo e-mailem na adresu sekretariat@hotelovkafren.cz do 22. 9. 2019

Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Tobolová , tel: 602 263 101, e-mail: andrea.tobolova@hotelovkafren.cz