----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva k podání cenové nabídky

na nákup schodolezu dle specifikace.

Nabídku zašlete písemně na adresu školy nebo e-mailem na adresu sekretariat@hotelovkafren.cz do 20. 8. 2018

Kontaktní osoba:Bc. Radovan Němec, tel, 602 243 624, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz