Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje
studentkám, studentům a zaměstnancům
Hotelové školy,
Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm


za účast v jarních Srdíčkových dnech 2017 a za finanční částku 12 789,- Kč
získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.


Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány
na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz