Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje
studentkám, studentům a zaměstnancům
Hotelové školy,
Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm


za účast v jarních Srdíčkových dnech 2018 a za finanční částku 14 360,- Kč
získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.


Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány
na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz

Fondu Sidus - vracíme dětem úsměvy, uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus,
z.ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky
FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.
Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01