Řádný termín závěrečných zkoušek pro školní rok 2018/2019

písemná část                   3. 6. 2019

praktická část K-Č            4. – 14. 6. 2019

praktická část C               4. – 7. 6. 2019

ústní část C                     20. 6. 2019

ústní část KČ                   21. – 24. 6. 2019

Slavnostní vydání výučních listů

MěÚ Frenštát p. R. bude upřesněno

Vydání vysvědčení za poslední ročník: 31. 5. 2019