Z důvodu přijetí krizových opatření je provoz sekretariátu školy omezen pro veřejnost na

pondělí a čtvrtek v době od 8:00 hod. do 12:00 hod.