Ředitel školy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení pro obory:

OborPočet míst
64-41-L/51 Podnikání5
65-41-L/01 Gastronomie
12
65-51-H/01 Kuchař-číšník 10

Termín podání přihlašky je stanoven na 31. 5. 2018.