Vážení uchazeči,

těší nás váš zájem o studium na naší škole. Ještě před konáním jednotných testů Vám nabízíme semináře k přijímacím zkouškám, kde budete mít možnost seznámit se s prostředím školy, novými spolužáky a učiteli a také si vyzkoušet své znalosti v krátkém testu.

Matematika:

Datum konání: Pondělí 25. 3. 2019, Úterý 2. 4. 2019

Čas konání:  14:30 – 16:00 hod.

Místo:  učebna č. 13 (1. poschodí) v budově hotelové školy


Český jazyk:

Datum konání: Úterý 26. 3. 2019, Pondělí 1. 4. 2019

Čas konání:  14:30 – 16:00 hod.

Místo:  učebna č. 13 (1. poschodí) v budově hotelové školy

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

pro školní rok 2019/2020

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 a kritéria přijímacího řízení oborů vzdělání.

Kód oboruNázev oboruPředpokládaný počet přijatých uchazečů

65-42-M/01


Hotelnictví (maturitní)

ŠVP - Hotelový provoz a gastronomie

30

65-42-M/02


Cestovní ruch (maturitní)

ŠVP - Cestovní ruch

30

65-51-H/01Kuchař-číšník - denní forma

ŠVP - Kuchař

ŠVP - Kuchař-číšník

60

65-51-H/01

Kuchař-číšník - dálková forma

30

29-54-H/01

Cukrář

30

64-41-L/51

Podnikání (nástavbové studium)

30


Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo

Informace k oborům

Najdete vždy v detailu konkrétního oboru.