Ředitel školy vyhlásil další kolo přijímacího řízení pro tyto obory:

Kod oboruNázev oboruPočet volných míst
65-42-M/02Cestovní ruch10
64-41-L/51Podnikání5
65-51-H/01Kuchař-číšník10
29-54-H/01Cukrář2

Termín pro odevzdání přihlášek: do 21. 8. 2020

Kritéria přijímacího řízení - další kolo

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení - 3. kolo

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení - 2. kolo

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

pro školní rok 2020/2021

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021

Kód oboruNázev oboruPředpokládaný počet přijatých uchazečů

65-42-M/01


Hotelnictví (maturitní)

ŠVP - Hotelový provoz a gastronomie

30

65-42-M/02


Cestovní ruch (maturitní)

ŠVP - Cestovní ruch

30

65-51-H/01



Kuchař-číšník - denní forma

ŠVP - Kuchař

ŠVP - Kuchař-číšník

60

29-54-H/01

Cukrář

30

64-41-L/51

Podnikání (nástavbové studium)

30


Kritéria přijímacího řízení

Informace k oborům

Najdete vždy v detailu konkrétního školního vzdělávacího programu.