Ředitel školy vyhlásil další kolo přijímacího řízení pro tyto obory:

Kód oboruNázev oboruPočet volný míst
65-42-M/02Cestovní ruch5
29-54-H/01Cukrář2
65-51-H/01

Kuchař-číšník - denní forma

5
65-51-H/01Kuchař-číšník - dálková forma10

Termín podání přihlášek do 21. srpna 2019

Kritéria přijímacího řízení - 4. kolo

Výsledky přijímacího řízení - 3. kolo

Kritéria přijímacího řízení - 3. kolo

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo

Kritéria přijímacího řízení - 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

pro školní rok 2019/2020

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020

Kód oboruNázev oboruPředpokládaný počet přijatých uchazečů

65-42-M/01


Hotelnictví (maturitní)

ŠVP - Hotelový provoz a gastronomie

30

65-42-M/02


Cestovní ruch (maturitní)

ŠVP - Cestovní ruch

30

65-51-H/01Kuchař-číšník - denní forma

ŠVP - Kuchař

ŠVP - Kuchař-číšník

60

65-51-H/01

Kuchař-číšník - dálková forma

30

29-54-H/01

Cukrář

30

64-41-L/51

Podnikání (nástavbové studium)

30


Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo

Informace k oborům

Najdete vždy v detailu konkrétního oboru.