Ředitel školy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání:

Kód oboruNázev oboruPočet volných míst
65-41-L/01Gastronomie7
64-41-L/51Podnikání5
65-51-H/01Kuchař-číšník5

Termín odevzdání přihlášek je stanoven do 22. srpna 2017.

Kritéria přijímacího řízení - 4. kolo

Výsledky přijímacího řízení - 3. kolo

Kritéria přijímacího řízení - 3. kolo

Kritéria přijímacího řízení - 2. kolo

Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

pro školní rok 2017/2018

Kód oboru
Název oboruPředpokládaný počet přijatých uchazečů
65-42-M/01

Hotelnictví (maturitní)

  ŠVP - Hotelnictví a lázeňství
  ŠVP - Management cestovního ruchu
30
V oboru Hotelnictví probíhá společná výuka v 1. a 2. ročníku, ve 3. a 4. ročníku se zařazují odborné předměty a praxe zaměřené na daný ŠVP.
65-41-L/01

Gastronomie (maturitní)

  ŠVP - Kuchař-specialista
30
65-51-H/01

Kuchař-číšník - denní forma

  ŠVP - Číšník
  ŠVP - Kuchař
  ŠVP - Kuchař-číšník
60
Specializace v oboru Kuchař-číšník dle ŠVP probíhá ve 2. a 3. ročníku.
65-51-H/01

  Kuchař-číšník - dálková forma

30
29-54-H/01

  Cukrář

30
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium)30


Informace k oborům

Najdete vždy v detailu konkrétního oboru.