Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

pro školní rok 2018/2019

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019 a kritéria přijímacího řízení oborů školy budou zveřejněny nejpozději v 2018.

Kód oboruNázev oboruPředpokládaný počet přijatých uchazečů
65-42-M/01

Hotelnictví (maturitní)

  ŠVP - Hotelnictví a lázeňství
  ŠVP - Management cestovního ruchu

V oboru Hotelnictví probíhá společná výuka v 1. a 2. ročníku, ve 3. a 4. ročníku se zařazují odborné předměty a praxe zaměřené na daný ŠVP.
65-41-L/01

Gastronomie (maturitní)

  ŠVP - Kuchař-specialista

65-51-H/01

Kuchař-číšník - denní forma

  ŠVP - Číšník
  ŠVP - Kuchař
  ŠVP - Kuchař-číšník

Specializace v oboru Kuchař-číšník dle ŠVP probíhá ve 2. a 3. ročníku.
65-51-H/01

  Kuchař-číšník - dálková forma


29-54-H/01

  Cukrář


64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium)


Informace k oborům

Najdete vždy v detailu konkrétního oboru.