Z těch nejvýznamnějších uveďme GASTROJUNIOR Brno, Ahol cup, Těšínská karafa, Moravský pohár, Marlenka cup, Mladý průvodce, Cassovia Cup Košice a další. Každoročně jsme pořadateli barmanské soutěže "O pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje", soutěže "Martinská husa" a 1x za 2 roky pořádáme soutěž Číšnický pětiboj.

Juniorská barmanská soutěž „O pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje 2019“

Dne 14. 3. 2019 pořádala Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm pod záštitou Moravskoslezského kraje a odbornou garancí České barmanské asociace již v pořadí 9. ročník Mezinárodní juniorské barmanské soutěže „O pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje“.

Jakub Adámek (H1) – 7. místo

Markéta Grimmová (H4) – 11. místo

Zlatovar Cupu 2019

Opava - 8. 3. 2019

žákyně H2 Denisa Trnová, Nela Bartošková a Monika Škarková - umístily se na 9. místě.

Podbeskydský ještěr 2019

Slavnostní dort na libovolné téma
Lukáš Buryan C2 - 7. místo.

Ahol Cup 2019

Barista

Grygarová Veronika - 4. místo, Koláček Petr - 9. místo

Tetender

Jurečková Veronika H3 - 7. místo, Papaj Matyáš G2 - 10. místo

Barman

Horvátová Pavlína - 8. místo, Grimmová Markéta - 19. místo

VINNÝ COCTAIL CUP 2019 BZENEC

Dne 7. února 2019 se v příjemném prostředí školního hotelu Junior v Bzenci konala barmanská soutěž VINNÝ COCTAIL CUP 2019. Soutěž pořádala Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Soutěžním úkolem bylo využití tichých vín v připravovaném drinku.

Letošního ročníku se jako soutěžící zúčastnili žáci 2. ročníku Denisa Trnová (H2) a Michal Hlavica (H2), pod vedením Mgr. Jurčové. Denisa připravila long drink s názvem Lady, který míchala v šejkru s použitím vína Saugvignon, ginu a džusu. Jednalo se o drink určený pro aktivní seniorky na letní osvěžení.

Michal použil rovněž bílé víno. Celý drink byl připraven ze sirupu Monin a kaštanového a vanilkového brandy. Ozdobu vytvořil ze sušených hrušek a rozinek.

Oba soutěžící úkol splnili velmi dobře a umístili se na 4. místě.

Celý soutěžní den probíhal v příjemné, přátelské atmosféře.

Mgr.  Jurčová

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce pro tříleté obory

Dne 29. ledna 2019 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce pro žáky tříletých oborů. Celkem se soutěže zúčastnilo 11 žáků, kteří prokazovali svoje znalosti v práci s textem, dále si museli dokázat poradit s anglickým poslechem a součásti soutěže bylo také mluvené slovo.

Výsledky soutěže:

  1. místo – Barbora Kundrátová (C2)
  2. místo – Veronika Černotová (KČ1A)
  3. místo – Adéla Hruzíková (KČ1A)

Všem blahopřejeme!!

Odměny pro soutěžící byly pořízeny ze Sdružení SŠHG.

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

Dne 29. ledna 2019 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce pro žáky maturitních oborů. Celkem se soutěže zúčastnilo 7 žáků, kteří absolvovali poslechový test, dále museli pracovat s anglickým testem a na závěr byl rozhovor se zkoušejícím na vylosované téma.

  1. místo - Natálie Šenková (H3)
  2. místo se stejným počtem bodů - Lucie Polášková a Petra Koloničná (H3)
  3. místo se stejným počtem bodů - Matěj Müller (G2) a Pavel Ulrych (H4)

Všem zúčastněným žákům blahopřejeme!

Těšínská karafa 2019

V úterý 29. 1. 2019 se v Albrechtově střední škole v Českém Těšíně konal již 13. ročník sommelierské soutěže Těšínská karafa. V letošním roce soutěžili 2 žáci naší školy – Alexandra Janíčková a Tomáš Koleček ze třídy KČ2B.

Soutěž se skládá z několika částí.

První část tvoří náročný písemný test, prověřující znalosti a vědomosti z oblasti vinohradnictví, výroby vína, enologie, znalostí „vinařského zákona“ a jeho aktualizací, dále prověřuje i znalosti ze světových vinařských regionů a taky ostatních skupin nápojů.

Druhou část tvoří odborná degustace, kde se hodnotí správné zařazení vína, ročník, vinařská oblast a podoblast a především charakteristika předložených vzorků vín.

Ve třetí části soutěže žáci provádějí odborný servis bílého vína, tzn. odborná prezentace, správné posouzení konkrétního vína, degustace, dodržování společenských zásad při servisu, doporučení vhodných pokrmů a samotný servis. Všechny úkoly musí být provedeny ve stanoveném časovém limitu. Soutěž je organizována tak, že po první a druhé části postupují nejlepší soutěžící k servisu vína.

Prvním dílčím úspěchem Alexandra a Tomáše byl postup do další části soutěže. Celkově se žáci se umístili na 6. a 7. místě a obdrželi diplom za účast v soutěži.

Soutěžící dosáhli velmi pěkných výsledků v části servisu vína, komunikaci s hostem i doporučování vhodných pokrmů k připravenému vínu.

Oběma soutěžícím blahopřejeme!

„Z pohádky do pohádky“

351 hlasů veřejnosti na Dni otevřených dveří Hotelové školy 30. 1. 2019 obohatilo soutěž „Z pohádky do pohádky“, kdy návštěvníci školy dávali své hlasy exponátům, které tvořili žáci oboru Cukrář z mléčné modelovací hmoty.

Vítězem soutěže se stala žákyně Adéla Jandová s celkovým počtem 83 získaných hlasů za exponát č. 2. Blahopřejeme!

Gastrojunior Junior Brno 2019

11. místo – stříbrné pásmo – Jan Kubáň (G3)

17. místo – diplom – Tereza Wálková (C3)

Mladý průvodce

Dne 17. ledna 2019 se uskutečnil již 10. ročník mezinárodní soutěže mladých odborníků v oblasti cestovního ruchu. Soutěž se konala v prostorách společenského sálu Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka. Cílem soutěže je vyhledávání a podpora talentovaných mladých odborníků v cestovním ruchu.

V rámci tématu soutěže „100 let československé historie“ se všichni nejdříve absolvovali vědomostním test z historie. Poté dvojčlenné týmy během 15 minut představily svou prezentaci. Letošním úkolem bylo vytvořit pětidenní poznávací zájezd za kulturněhistorickými památkami České a Slovenské republiky.

Komise, složená ze zástupců Moravskoslezského klastru cestovního ruchu, Asociace průvodců, cestovních kanceláří a hotelů, hodnotila nápaditost a originalitu při sestavování trasy, atraktivitu programu zájezdu, skladbu a strukturu nabízených služeb, ale i profesní vystupování. Soutěžící museli také obhájit navržený finanční rozpočet a část prezentace přednést v cizím jazyce. Záštitu nad soutěží převzali Moravskoslezský klastr cestovního ruchu a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje.

Soutěže se celkem zúčastnilo 11 škol z Moravy, Čech a Slovenska. Hotelovou školu reprezentovaly žákyně Beáta Zubková (H3) a Eliška Míčková (H4). Obě děvčata bojovala statečně, a i když se neumístila na prvních třech místech, přivezly si spoustu nových inspirací a zkušeností.

Mladý cestovatel aneb 100 let naší republiky

Dne 5. prosince 2018 se v Hotelové škole konal 2. ročník soutěže Mladý cestovatel, tentokrát na téma 100 let československého státu. Výkony žáků oboru Hotelnictví hodnotila komise, jejímž předsedou byl pan Marián Žárský, ředitel Městského kulturního střediska ve Frenštátě p. R. A jak to dopadlo? První dvě místa obsadila družstva žáků třídy H3, třetí místo patří družstvu žáků ze 2. ročníku. Ceny soutěžícím dodalo Sdružení přátel školy. Vítězné družstvo bude reprezentovat školu v lednu 2019 na mezinárodní soutěži Mladý průvodce v Ostravě. Blahopřejeme!

Variace motivů na vyřezaném jablíčku

Školní kolo soutěže pro žáky školy

1. misto - Kubáň Jan - G3

2. místo - Kriglerová Eva  - KČ2A

3. místo - Potokiová Pavla - H3

Vánoční variace z peníku

Školní kolo soutěže pro žáky školy

1. misto - Vendula Riegerová - C3

2. místo - Filip Kedroň - C3

3. místo - Veronika Králová - C3

Turnaj v nohejbalu o čokoládový míč

Dne 20. 6. 2018 v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť školských zařízení I“ proběhl na víceúčelovém hřišti areálu Střední školy společného stravování v Ostravě Hrabůbce turnaj v nohejbalu. Vzájemného kláni se zúčastnilo pět družstev ze tří škol. Naši školu reprezentovalo družstvo čtyř žáků. Celkově se umístili na třetím místě.

Plavecké závody v netradičních disciplínách

Dne 24. 4. 2017 pořádala SŠ prof. Z. Matějčka, Ostrava Poruba plavecké závody v netradičních disciplínách, které se konaly v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť školských zařízení I.“

Závodů se zúčastnila družstva SŠ prof. Z. Matějčka, SŠSS Ostrava Hrabůvka a Hotelové školy Frenštát p. R. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: N. Geryková, M. Grimmová, K. Pabudová, R. Klacek, D. Molek a R. Rodný. Žáci soutěžili v 10 zábavných i oficiálních plaveckých disciplínách. Soutěžilo se v přátelské atmosféře v duchu fair play a všichni soutěžící podali maximální výkony. Naše družstvo obsadilo 1. místo.

Blahopřejeme!!!

Číšnický pětiboj a Gastropětiboj

V úterý 19. června dopoledne ovládly frenštátské náměstí profesní uniformy číšníků nejen gastronomických středních škol v soutěži dvoučlenných družstvech Číšnického pětiboje, ale také dvou místních základních škol.

Nejlépe se s nástrahami soutěžních úkolů Číšnického pětiboje vypořádali žáci pořádající Hotelové školy. Obsadili první místo a třetí místo. Druhé místo vybojovali žáci z SŠGHL Bzenec. Přední příčky v Gastropětiboji obsadili zástupci z obou základních škol.

1. místo - Matěj Cáb KČ3 a Tomáš Koleček KČ1B
3. místo - Veronika Grygarová G3 a Tereza Tioková G3

Marlenka CUP 2018

Dne 24.4.2018 jsme se zúčastnili třetího ročníku cukrářské  soutěže Marlenka CUP 2018 v Opavě. Soutěžící druhého ročníku oboru cukrář Tereza Wálková se umístila na třetím místě.

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

Dne 22. března 2018 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce pro žáky 1. a 2. ročníku maturitních oborů. Celkem se soutěže zúčastnilo 9 žáků.

Výsledky soutěže:

1. místo – Natálie Šenková-H2

2. místo – Lucie Polášková-H2, Matěj Müller-G1

3. místo – Martin Bradáč-G1,  Nela Bartošková-H1

Všem zúčastněným žákům blahopřejeme!

Školní kolo soutěže v českém jazyce „Hrátky s češtinou“

Ve dnech 14. a 21. března 2018 proběhlo školní kolo soutěže v českém jazyce pro žáky učebních oborů. Celkem se zúčastnilo 18 žáků, kteří se potýkali především s jazykovými a stylistickými záludnostmi mateřského jazyka.

První tři místa obsadili tito žáci:

1. místo - Veronika Pospíšilová – C3, Eliška Mikundová – C3

2. místo - Bohdan Bílek – KČ2A

3. místo - Karel Černoch – KČ2A

Všech zúčastněným soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Mgr. Simona Káňová

MLADÝ CESTOVATEL/KA

Dne 20. března 2018 se uskutečnilo školní kolo soutěže v oblasti zeměpisu cestovního ruchu „Mladý cestovatel/ka“. Soutěž byla určena pro dvoučlenná družstva žáků školy, kteří studují
1. – 3. ročník oboru Hotelnictví.

Úkolem soutěžících bylo zpracování prezentace přírodních a kulturně-historických krás ČR na téma „Tajemná a záhadná místa České republiky“. Jednotlivá družstva měla na představení své prezentace časový limit 10 minut, kdy měla hodnotící komisi představit a okomentovat svoji zvolenou trasu po tajemných a záhadných místech republiky.

Zkušební komise byla tříčlenná a jejím předsedou byl ředitel Domu kultury ve Frenštátě p. R. pan Marian Žárský. Dalšími členy komise byly učitelky školy Mgr. Simona Káňová a Mgr. Jarmila Nagyová.

Soutěže se celkem zúčastnilo sedm dvojic žáků, kteří předvedli velice vyrovnané výkony. První tři místa obsadily tyto dvojice soutěžících:

1. místo           Karolína Klepáčová a Eva Hrachovcová – třída H1

2. místo           Petr Makový a Nikola Geryková – třída H3

3. místo           Matylda Válková a Eliška Mičková – H2


Ceny pro nejúspěšnější 3 družstva věnovalo Sdružení přátel SŠHG školy. Všem soutěžícím blahopřejeme!!

Cassovia cup 2018

Mezinárodní barmanská soutěž konaná dne 22. března 2018 v Košicích
Pavlína Horváthová - 2. místo

Juniorská barmanská soutěž

„O pohár náměstka hejtmana MSK“

Mezinárodní barmanská soutěž konaná dne 15. března 2018 (pořadatel Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm)

Markéta Grimmová (H3) – 10. místo

Denisa Trnová (H1) – 15. místo

Matematický Klokan

Dne 16. března 2018 se žáci školy zúčastnili školního kola soutěže Matematický Klokan. Tuto mezinárodní soutěž pořádá v ČR Jednota českých matematiků a fyziků. V rámci jednotlivých škol se pořádá každoročně v jednom termínu ve všech krajích ČR. Žáci středních škol soutěží v kategoriích Student (vyšší kategorie) nebo Junior (nižší kategorie).

V letošním roce se do soutěže zapojilo 9 žáků v kategorii Student a 13 žáků v kategorii Junior. Umístění ve školním kole:

Kategorie Student:

1. místo - Vojtěch Matulík (H4)

2. místo - Tereza Tioková (G3)

3. místo – Markéta Grimmová (H3)

Kategorie Junior:

1. místo – Denisa Ösziová (H2)

2. místo – Eliška Míčková (H2)

3. místo – Jolana Drdová (H1).

Všem zúčastněným žákům blahopřejeme!

Školní kolo soutěže v německém jazyce

Dne 2. března 2018 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce pro žáky 2. Ročníku oboru Hotelnictví. Celkem se soutěže zúčastnilo 10 žáků.

Výsledky soutěže:

1. místo – Eliška Halamová

2. místo – Nikola Jabůrková

3. místo – David Člupný.

Všem zúčastněným žákům blahopřejeme!

AHOL CUP 2018

Excelentní úspěch na Ahol Cupu 2018 v Ostravě se povedl soutěžnímu týmu žáků školy.

V kategorii Barman zvítězila Markéta Grimmová (H3) – 1. místo, Pavlína Horváthová (H3) – 10. místo, v kategorii Barista vyhrála zvláštní cenu za kreativitu při přípravě volného nápoje Veronika Grygarová (G3) a celkově se umístila na 14. místě a kategorii Teatender reprezentovaly školu  Michaela Juroszová (H3) – 8. místo, Zuzana Gelnarová (H3) – 9. místo.

PODBESKYDSKÝ JEŠTĚR

Ve čtvrtek 22. 2. 2018 se ve SŠGOS Frýdek-Místek konal 4. ročník cukrářské soutěže PODBESKYDSKÝ JEŠTĚR. Veronika Králová ze třídy C2 se umístila na 3.mistě.

ZLATOVAR CUP OPAVA 2018

Družstvo Hotelové školy ve složení Kateřina Matulová, Lucie Mendelová a Michaela Šulová (vše žákyně třídy H4) obsadilo 3. místo.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 25. 1. 2018

„Monument z modelovací hmoty na dort s dětským motivem“

1. místo           Ludíková Magdaléna

2. místo           Takáčová Tina

3. místo           Schmidtová Šárka     

Gastro Junior Brno 2018

Kuchař - Libor Zátopek KČ2B - stříbrné pásmo
Cukrářka - Lucie Halamíková P1 - stříbrné pásmo
Servírka - Petra Koloničná H2 - bronzové pásmo
Barmanka - Markéta Grimmová H3 - zlaté pásmo a 2. místo v celkovém pořadí

Vinný Coctail Cup 2018

18. 1. 2017 barmanská soutěž Bzenec

Denisa Trnová (H1) - 6. místo
Michal Hlavica (H1) - 8. místo

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7. 12. 2017

„Vánoční variace zdobení perníčků“

Monument z perníkového těsta zdobený glazurou

1. místo – Tina Takáčová - číslo exponátu 16

2. místo – Magdaléna Ludíková - číslo exponátu

3. místo – Jakub Poláček - číslo exponátu 10

Perník zdobený glazurou – technikou krajka

1. místo – Zuzana Kiss Farkasova - číslo exponátu 4

2. místo – Rostislav Klacek - číslo exponátu 5

3. místo – Kateřina Pazderová - číslo exponátu 9

„Variace motivů na vyřezávaném jablíčku“

1. místo – Eva Kriglerová G1  jablíčko č. 7

2. místo – Pavla Potokiová H2 jablíčko č. 3

3. místo – Anna Kotková G4 jablíčko č. 1

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Soutěž se uskutečnila dne 23. 11. 2017 za účasti 6 žáků oborů s maturitní zkouškou.

Vítězkou se stala žákyně 3. ročníku oboru Hotelnictví Adéla Paprskářová, na druhém místě se umístila žákyně 1. ročníku oboru Gastronomie Natálie Moniaková, třetí skončila žákyně 3. ročníku oboru Gastronomie Natálie Levová.

Soutěžící řešili obtížné úkoly týkající se morfologie a lexikologie, rozpoznávali a odstraňovali jazykové nedostatky a tvořili volný slohový útvar na zadané téma.

Všech zúčastněným soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Mgr. Jana Tatíčková

Číšnický pětiboj

27. 6. 2017 se zúčastnili žáci Hotelové školy soutěže Číšnický pětiboj

1. družstvo - Lukáš Hausner C3, František Kulišťák P1 - 4. místo
2. družstvo - Lukáš Váhala P1, Matěj Cáb KČ2 - 5. místo

Plážový volejbal jako na opravdové pláži

Dne 8. 6. 2017 byla Hotelová škola Frenštát p. R. pořadatelem turnaje v plážovém volejbalu. Turnaj se uskutečnil v rámci sportovních soutěží projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť školských zařízení I“.

Soupeřilo mezi sebou 6 týmů partnerských škol: SŠSS Ostrava – Hrabůvka, SŠ prof. Z. Matějčka Ostrava – Poruba a HŠ Frenštát pod Radhoštěm.

Turnaj zahájil ředitel naší školy RNDr. Ivo Herman. Organizaci a průběh turnaje zajistili učitelé M. Nagy a M. Píchová za pomocí žáků třídy G2. Rozhodčím zápasů byl pan R. Slovák, aktivní volejbalista a významná osobnost frenštátského volejbalu.

Sportovní klání probíhalo za nádherného slunečného počasí v duchu fair play. K vidění byly téměř profesionální i méně zdařilé výkony zúčastněných hráčů. Na závěr obdrželi hráči účastnické listy a sladké odměny.

Plavecké závody v netradičních disciplínách

Dne 24. 4. 2017 pořádala SŠ prof. Z. Matějčka, Ostrava Poruba plavecké závody v netradičních disciplínách, které se konaly v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť školských zařízení I.“

Závodů se zúčastnila družstva SŠ prof. Z. Matějčka, SŠSS Ostrava Hrabůvka a Hotelové školy Frenštát p. R. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: N. Geryková, M. Grimmová, K. Pabudová, R. Klacek, D. Molek a R. Rodný. Žáci soutěžili v 10 zábavných i oficiálních plaveckých disciplínách. Soutěžilo se v přátelské atmosféře v duchu fair play a všichni soutěžící podali maximální výkony. Naše družstvo obsadilo 1. místo.

Blahopřejeme!!!

Marlenka cup 2017

25. 4. 2017 se zúčastnili žáci Hotelové školy na soutěži Marlenka cup 2017 v Opavě

Tereza Wálková (C1) – 7. místo

Lucie Halamíková (C3) - 11. místo

Moravský pohár 2017 Brno

Svatava Zalotěnková (C3) – stříbrné pásmo – celkově 3. místo

- kategorie dezert: 1. místo

- kategorie monument: 3. místo

- kategorie slavnostní dort: bez umístění

Celostátní konverzační soutěž hotelových škol v cizím jazyce

Dne 24. března 2017 se uskutečnil XVIII. ročník této konverzační soutěže. Tuto náročnou soutěž potřetí zorganizovala Albrechtova střední škola v Českém Těšíně. Soutěžící z 11 hotelových škol z celé republiky změřili své znalosti v jazyce anglickém, německém, ruském a francouzském.

Naši školu reprezentovaly v jazyce anglickém Natálie Šenková z H1, v německém jazyce Natálie Hrubá z H3 a v ruském jazyce Rebeka Fuksová z H4.

Porota hodnotila poslechovou a ústní část. Konverzační část se skládala z prezentace na téma: Kulinářské speciality z regionu ČR, další částí byl monolog na vylosované téma a konverzace se členem poroty na odborné téma.

Nejlépe tyto náročné úkoly zvládla Rebeka Fuksová (H4), která ve své kategorii obsadila 3. místo. Ostatní žákyně získaly účastnické listy.

XIX. ročník přivítá Hotelová škola Poděbrady.

Školní kolo soutěže v českém jazyce „Hrátky s češtinou“

Ve dnech 22. a 29. března 2017 proběhlo školní kolo soutěže v českém jazyce pro žáky učebních oborů. Celkem se zúčastnilo 14 žáků, kteří se potýkali především s jazykovými a stylistickými záludnostmi mateřského jazyka.

Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně 3. ročníku obor Kuchař-číšník Smočková Dominika (KČ3A) s 20 body, 2. místo se shodným počtem 19 bodů obsadila Mikundová Eliška (C2) a Pešák Michal (KČ3A), 3. místo získala Charenzová Marie (KČ3A) s 18 body.

Všem zúčastněným žákům gratulujeme

Matematický Klokan

Dne 17. března 2017 se žáci školy zúčastnili školního kola soutěže Matematický Klokan. Tuto mezinárodní soutěž pořádá v ČR Jednota českých matematiků a fyziků. V rámci jednotlivých škol se pořádá každoročně v jednom termínu ve všech krajích ČR. Žáci středních škol soutěží v kategoriích Student (vyšší kategorie) nebo Junior (nižší kategorie).

V letošním roce se do soutěže zapojilo 12 žáků v kategorii Student a 12 žáků v kategorii Junior. Umístění ve školním kole:

Kategorie Student:

1. místo - Vojtěch Matulík (H3)

2. místo - František Kulišťák (P1)

3. místo – Roman Korytář (H3) a Michaela Lobodová (H4)

Kategorie Junior:

1. místo – Tereza Tioková (G2)

2. místo – Josef Fiala (G1)

3. místo – Simona Pokorná (H2) a Anna Pospíšková (H2).

Všem zúčastněným žákům blahopřejeme!

Mistrovství středních škol ve stolním fotbale

Již tradicí se stala účast školy na Mistrovství středních škol ve stolním fotbale. Letošní turnaj se konal dne 1. 3. 2017 v Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jaz. zkoušky ve Frýdku–Místku. Za školu se soutěže zúčastnilo 6 soutěžních dvojic chlapců a jedna dvojice děvčat. Dvojice Dan Kulišťák (G4) a Jiří Janírek (NS2) celou soutěž vyhrála a postoupila na Mistrovství České republiky středních škol do Prahy. Turnaj se konal dne 10. 3. 2017 ve Sportovní hale TJ Pankrác. Organizátorem všech turnajů je Foosballový sportovní klub.

Dvojice chlapců Dan Kulišťák (G4) a Jiří Janírek (NS2) získali na Mistrovství České republiky v kategorii amatérů 1. místo a v kategorii profesionálů se umístila na místě druhém.

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů u maturitních zkoušek!!!

Cassovia Cup 2017 v Košicích

Kateřina Matulová (H3) – 2. místo

Michaela Šulová (H3) – účastnický list

Juniorská barmaská soutěž  „O pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje 2017“

3. místo Markéta Grimmová

Školní kolo soutěže v německém jazyce

Dne 2. března 2017 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce. Celkem se soutěže zúčastnilo 13 žáků.

Výsledky soutěře:

1. místo – Jan Kubáň

2. místo – Tomáš Gavlas

3. místo – Aneta Briedoňová.

Všem zúčastněným žákům blahopřejeme!

AHOL CUP 2017

kategorie Barman – Markéta Grimmová (H2), zlaté pásmo – 7. místo

                             Pavlína Horváthová (H2), zlaté pásmo – 6. místo

kategorie Teatender – Tereza Mikundová (NS2), zlaté pásmo – 3. místo

                                  Kateřina Matulová (H3), stříbrné pásmo – 5. místo

Zlatovar Cup Opava 2017

Zlatovar Cup Opava 2017 - soutěž družstev v čepování piva a pivovarnictví, družstvo Hotelové školy ze třídy H3 ve složení Kateřina Matulová, Michaela Šulová a Lucie Mendelová se umístily na 5. místě.

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

Dne 23. února 2017 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Celkem se soutěže zúčastnilo 9 žáků a to ze tříd G1 – 2 žáci a ze třídy H1 – 7 žáků.

Výsledky školního kola:

1. místo – Natalie Šenková (H1)

2. místo – Pavel Chromák (G1)

3. a 4. místo – Lucie Polášková (H1) a Petra Koloničná (H1).

Všem zúčastněným žákům gratulujeme.

Podbeskydský ještěr

Ve čtvrtek 23. 2. 2017 se ve SŠGOS ve Frýdku - Místku konala cukrářská soutěž Podbeskydský ještěr. Svatava Zalotěnková ze třídy C3 umístila na 2. místě.

Sommelierská soutěže „Těšínská karafa 2017”

11. ročník sommelierské soutěže se konala dne 7. února 2017 v Albertově střední škole v Českém Těšíně. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie. První kategorie - KADET byla určena soutěžícím, kteří se soutěže účastní poprvé. Druhá kategorie - ZNALEC byla pro soutěžící, kteří již mají soutěžní zkušenosti.

Martina CAPILOVÁ ze třídy G3 soutěžila v kategorii KADET a získala krásné druhé místo.

Soutěž se skládá z několika částí.

První část tvoří náročný test, prověřující znalosti a vědomosti z oblasti vinohradnictví, výroby vína, enologie, znalostí „vinařského zákona“ a jeho aktualizací, dále prověřuje znalosti ze světových vinařských regionů.

Druhou část tvoří odborná degustace, kde se hodnotí správné zařazení, ročník, vinařská oblast a podoblast a především charakteristika předložených vzorků vín.

Třetí část se týká odborného provedení servisu bílého vína, tzn. odborná prezentace, správné posouzení konkrétního vína, degustace, dodržování společenských zásad při servisu a samotný servis. Toto musí být provedeno ve stanoveném časovém limitu.

Vinný Cup 2017

Dne 25. ledna 2017 se dvě soutěžící Johana Bulawová (H3) a Nikola Davidová (H3) zúčastnily barmanské soutěže, kterou pořádala Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví v Bzenci. Soutěž probíhala v příjemném prostředí školního hotelu Junior v Bzenci. Soutěžním úkolem bylo připravit drink s využitím tichých vín.

Nikola připravoval long drink Sweat Lady, který míchala v šejkru s použitím Frankovky Rosé, ostružinového sirupu, kvalitního rumu a marmelády. Nápoj podávala na drceném ledu. Je  to drink určený pro dámy na letní osvěžení.

Johana použila bílé víno Rulanské šedé. Celý drink připravený ze sirupu Monin YUZU, brandy a meruňkového džusu dolila vínem. Ozdobu vytvořila ze sušených meruněk, pomerančové kůry a rozinek.

Celý soutěžní den probíhal v příjemné a přátelské atmosféře. Děvčata sklidila obdiv za soutěžní oblečení, které si samy připravily. Johana získala i oficiální ocenění za nejlepší profesní oblečení a Nikola získala ocenění z využití nejoriginálnější suroviny, kterou byla švestková marmeláda.

Obě děvčata si vedla velmi statečně, i když při přípravě soutěžního stolu Johaně nešťastně spadlo plato a rozpila se jí soutěžní sklenice.  Dokázala však dál soutěžit a navíc pracovat s maximálním nasazením. Zasloužila si obdiv všech soutěžících, i když se neumístila na prvních třech místech.

Oběma gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích i ve studiu!

Mladý průvodce

Dne 26. ledna 2017 se uskutečnil již 8. ročník mezinárodní soutěže mladých odborníků v oblasti cestovního ruchu. Soutěž uspořádala Střední škola společného stravování, Ostrava –Hrabůvka. Cílem soutěže je vyhledávání a podpora talentovaných mladých odborníků v cestovním ruchu. Hotelovou školu reprezentovaly žákyně Johana Bulawová (H3) a Barbora Pagáčiková (H4).

Soutěžním úkolem je tvorba prezentace s vlastním komentářem a ověření teoretických znalostí zeměpisu cestovního ruchu České republiky prostřednictvím vědomostního testu.

Hodnotí se nápaditost originalita při sestavování trasy programu zájezdu a profesionalita vystupování. Letošní téma soutěže bylo: „Na kole, po vodě, pěšky.“

Soutěže se celkem zúčastnilo 12 škol z Moravy, Čech a Slovenska. Obě děvčata bojovala statečně, a i když se neumístila na prvních třech místech, přivezly si spoustu nových inspirací a zkušeností.

Region Regina 2017

Již od listopadu jsem se na soutěž připravovala pod vedením paní učitelky Mgr. Pituchové. Secvičovaly jsme postupně všechny disciplíny a snažila jsem se do toho dat vše. Při jedné disciplíně mi pomáhala kamarádka ze třídy H1 Matylda Válková Mé pocity před soutěží byly velice smíšené, nevěděla jsem, co mě čeká. Když se blížil den D - 20. ledna a já si sedla ráno do auta, byla jsem docela nervózní, ale když jsme dojely na místo, nervozita ze mě opadla a rázem jsem byla neskutečně natěšená.

Nejdříve vizážistky všechny soutěžící nalíčily a upravily nám vlasy. Když jsem poprvé vyšla na pódium, mé oči se rozzářily. Moderátor nás všech devět soutěžících dívek z různých regionů představil a já jsem si připadala jako modelka, byl to úžasný pocit.

První disciplína byla prezentace regionu. Prezentovala jsem region Slezsko, protože pocházím z Ostravy. Párkrát jsem se sice přeřekla, ale měla jsem skvělý pocit a nervozita byla ta tam. U druhé disciplíny - typický krajový prvek, se všichni pobavili, protože jsme s kamarádkou Matydou sehrály krátkou scénku na téma hornictví na Ostravsku.

Při třetí volné disciplíně jsme hrála na příčnou flétnu píseň od Marie Rottrové - Řeky lásky, měla jsem a mám z toho super pocit. Myslím, že se to všem líbilo. Poslední disciplína byla prezentace krajového jídla. Protože studuji obor je Cukrář, prezentovala jsem dezert Ostravan.

Při závěrečném vyhodnocení soutěže jsme všechny nervózně čekaly na pódiu na to, jak to vlastně všechno dopadlo. Na stupně vítězů jsem sice nedosáhla, což mě ze začátku trochu mrzelo, ale po chvilce jsem si uvědomila, že nejde o výhru, ale o požitek a ten jsem měla skvělý. Moc jsem si to užila a pobavila se. Je to pro mě veliká zkušenost a jsem za tu příležitost moc ráda.


Priessnitzův dortík Jeseník 2017

Svatava Zalotěnková C3 se umístila v kategorii zdobení perníčků na 3. místě, v kategorii svatební dort 1. místo  a celkově se umístila na 1. místě.

GASTRO JUNIOR BRNO Bidvest Cup 2017

23. ročník soutěže mladých odborníků v oblasti gastronomie - mezinárodní mistrovství České republiky
Soutěžní kategorie:
Kuchař - Marek Růčka G4 - stříbrné pásmo - celkově 7. místo
Cukrářka - Lucie Halamíková C3 - stříbrné pásmo - celkově 8. místo

Servírka - Michaela Šulová H3 - stříbrné pásmo - celkově 14. místo

PROFI GO 2017

Sedm žáků oborů Hotelnictví ze třídy H2 a H3 se zúčastnilo 23. ročníku soutěže talentů pro cestovní ruch PROFI GO 2017, kterou uspořádala dne 21. 11. 2016 na brněnském výstavišti společnost EfektMediA ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno.

Soutěž je složena z písemného testu všeobecných znalostí z oblasti zeměpisu, historie, kultury, literatury a „videotestu“ s českými a světovými pamětihodnostmi. Děvčata si vedla statečně
a M. Znamenáčková a Z. Gelnarová postoupily do druhé části soutěže, kterou je ústní prezentace jazykových schopností v předem zvoleném světovém jazyce na téma „Evropská metropole Londýn, Paříž nebo Vídeň.“

I když na místa oceněná medailí nedosáhly, získaly spoustu nových zkušeností.

Lázeňský pohár Jeseník 2016

Dne 20. 10. 2016 se žákyně Hotelové školy zúčastnily barmanské soutěže Lázeňský pohár Jeseník 2016. Pod vedením Mgr. Linartové se umístily: Natálie Gebauerová (H4) – 2. místo – zlatý diplom a Kateřina Matulová (H3) – 12. místo – stříbrný diplom

Přespolní běh

Za krásného slunečného počasí se dne 27. 9. 2016 v areálu na Horečkách konal již 13. ročník přespolního běhu, který pro žáky základních a středních škol pořádá Asociace školních sportovních klubů. Za školu se běhu zúčastnilo družstvo dívek, které se umístilo na 4. místě a družstvo chlapců, které obsadilo 5. místo. Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních i školních úspěchů.

2015/2016

Turnaj v plážovém volejbale

16. 6. 2016 se 2 družstva žáků Hotelové školy účastnila v rámci sportovní akce partnerských škol v Hotelové škole Frenštát p. R. Hrálo se podle pravidel plážového volejbalu každý s každým a vítězstvím pro všechna družstva bylo sportovní vyžití za krásného počasí.

Číšnický pětiboj

Hotelová škola Frenštát p. R. pořádala dne 23. 6. 2016 na náměstí ve Frenštátě p. R. pro žáky gastronomických škol Číšnický pětiboj. Družstvo žáků HŠ ve složení Robert Tegel a Jakub Chromečka ze třídy KČ3A se umístilo na 1. místě a druhě družstvo ve složení Tomáš Hruška G2 a Lukáš Hausner C2 se umístilo na 4. místě.

Soutěž v minikopané

V rámci projektu Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení se dne 18. 5. 2016 dvě družstva žáků Hotelové školy účastnila v SŠSS Ostrava Hrabůvka turnaje v Minikopané. Umístili se na 1 a 3. místě.

Marlenka cup 2016

Dne 5. 4. 2016 se ve Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v Opavě konal 1. ročník cukrářské soutěže Marlenka cup 2016 s garancí firmy Marlenka international, s. r. o. Krédem soutěže bylo připravit originální medový výrobek s láskou a to se našim žákyním oboru cukrář povedlo. Lucie Halamíková ze třídy C2 vybojovala 3. místo a v závěsu za ní obsadila 4. místo Sára Lichnovská ze třídy C3.

O pohár Beskyd

V úterý 12. 4. 2016 se družstvo Hotelové školy zúčastnilo ve složení: kuchař Lukáš Hausner C2., číšník Veronika Grygarová G1 a barista Klára Urbanová G1 soutěže O pohár Beskyd pořádanou SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov. Umístili se celkově na 3. místě, jednotlivě pak kuchař 3. místo, číšník 2. místo a barista 3. místo.

Plavecké závody v netradičních disciplínách

Dne 25. 4. 2016 pořádala SŠ prof. Z. Matějčka v Ostravě plavecké závody v netradičních disciplínách, které se konaly v rámci projektu Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť školských zařízení I. V plaveckém bazénu pořádající školy se soutěže v tradičních i zábavných plaveckých disciplínách zúčastnila tři družstva. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: R. Klacek, M. Grimmová, N. Geryková a Ž. Weberová. Přes své nadšení a velkou soutěživost se družstvo umístilo na 3. místě.

Zlatovar cup Opava 2016

V pátek 4. 3. 2016 se zúčastnilo družstvo naší školy ve složení Natálie Gebauerová, Lucie Mendelová a Terezie Pustelníková ze třídy H3 soutěže ve znalostech a čepování piva. Obdržely účastnický list.

Moravský pohár

Ve dnech 8. - 10. 3. 2016 se v Bzenci konala prestižní soutěž cukrářů Moravský pohár. Naší školu reprezentovala Svatava Zalotěnková ze třídy C2. V kategorii dort obsadila 3. místo a celkově skončila na 4. místě.

Mistrovství středních škol ve stolním fotbale

Šest dvojic chlapců Hotelové školy se 16. 3. 2016 zúčastnilo oblastního kola Mistrovství středních škol ve stolním fotbale. Turnaj se konal na Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Frýdku-Místku a organizátorem turnaje byl Foosballový sportovní klub. Naše dvojice Matěj Trčka (KČ3B) a Daniel Kulišťák (G3) vybojovala první místo mezi 44 zúčastněnými týmy. Chlapci byli nominováni do finále na Mistrovství České republiky středních škol ve stolním fotbale, které se uskuteční 1. 4. 2016 v Praze.

Juniorská barmanská soutěž O pohár náměstkyně hejtmana MSK

Dne 17. března 2016 se ve Wellness hotelu Abácie v Novém Jičíně konal VI. ročník Juniorské barmanské soutěže O pohár náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje. Za naši pořádající školu se zúčastnily 3 žákyně. Natálie Gebauerová z H3 obsadila 18. místo, Markéta Grimmová z H1 21. místo a Pavlína Horváthová z H1 27. místo.

Cassovia cup v Košicích

Ve dnech 21. - . 23. 3. 2016 soutěžily žákyně školy na barmanské soutěži v Košicích. Za hranicemi se jim dařilo lépe než na domácí půdě. Markéta Grimmová z H1 obsadila 3. místo a Pavlína Horváthová z H1obdržela účastnický list.

Celostátní konverzační soutěž hotelových škol v cizích jazycích

Ve dnech 17. a 18. března 2016 proběhla v Albrechtově střední škole v Českém Těšíně celostátní konverzační soutěž hotelových škol v cizích jazycích. Naši školu na XVIII. ročníku této soutěže reprezentovali čtyři žáci: v anglickém jazyce to byli Dudová Michaela (H4) a Bajtková Jana (H2), v německém jazyce Hejč Lukáš (H4) a Hrubá Natálie (H2). Nejlépe se umísti Hejč Lukáš na 4. místě. I když se soutěžícím nepodařilo navázat na loňské medailové umístění přesto získali nové podněty a cenné zkušenosti.

Matematický Klokan

Dne 18. března se žáci školy zúčastnili školního kola soutěže Matematický Klokan. Tuto mezinárodní soutěž pořádá v ČR Jednota českých matematiků a fyziků. V rámci jednotlivých škol se pořádá každoročně v jednom termínu ve všech krajích ČR. Žáci středních škol soutěží v kategoriích Student (vyšší kategorie) nebo Junior (nižší kategorie).
V letošním roce se do soutěže zapojilo 14 žáků v kategorii Student a 11 žáků v kategorii Junior. Umístění ve školním kole:
Kategorie Student: 1. místo - J. Žaček (H4), 2. místo - V. Matulík (H3), 3. místo - F. Kulišťák (NS2).
Kategorie Junior: 1. místo - A Pospíšková (H1), 2. místo - A Pustějovská (C2), 3. místo - M. Grimmová (H1)

Futsal

Dne 22. 2. se v tělocvičně na Gymnáziu v Příboře uskutečnilo okresní kolo futsalové ligy. Družstvo chlapců z naší školy obsadilo 2. místo.

Školní kolo učebních oborů v českém jazyce

Ve dnech 23. února a 1. března proběhlo školní kolo soutěže v českém jazyce pro žáky učebních oborů. Celkem se zúčastnilo 23 žáků, kteří se potýkali především s jazykovými a stylistickými záludnostmi mateřského jazyka.
Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně 3. ročníku obor Cukrář - Fajárková Veronika (14 bodů), 2. místo se shodným počtem 13 bodů obsadila děvčata Šipošová Karolína (KČ2B) a Štefanková Kateřina (C3), 3. místo získala Mikundová Eliška (C1) s 12 body.

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

Ve dnech 15. a 22. února 2016 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie - nižší kategorie pro žáky 1. a 2. ročníků a vyšší kategorie pro žáky třetích a vyšších ročníků. Celkem se soutěže zúčastnilo 14 žáků.
Výsledky školního kola:
vyšší kategorie (účast 8 žáků)
1. místo - Michaela Dudová (H4)
2. místo - Radovan Hampl (G3)
3. místo - Kateřina Klacková (H4)
nižší kategorie (účast 6 žáků)
1. místo - Jana Bajtková (H2)
2. místo - Ondřej Hrůzek, Nikola Šimíčková (H2)
3. místo - Markéta Krčová (H2)
Vítězové obou kategorií budou reprezentovat školu na Celostátní konverzační soutěži dne 17. 3. 2016, kterou pořádá Albrechtova střední škola v Českém Těšíně.

Podbeskydský ještěr

Ve čtvrtek 25. února 2016 se Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm v zastoupení učitelky odborného výcviku Bc. Miroslavy Pítrové a žákyně Svatavy Zalotěnkové ze třídy C2 zúčastnila druhého ročníku cukrářské soutěže Podbeskydský ještěr ve Střední škole gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku - Místku. Soutěžním úkolem bylo zkomponovat slavnostní dort na libovolné téma do velikosti 4 kg v časovém limitu 5 hodin. Svaťce šla práce pěkně od ruky a ani nepotřebovala celý časový limit. Její úsilí bylo ohodnoceno 1. místem.

Vinný coctail cup Bzenec 2016

Dne 12. 1. 2016 se naše škola zúčastnila soutěže Vinný coctail cup 2016 ve Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Žákyně školy Pavlína Hotváthová z H1 obsadila 6. místo a vyhrála Cenu ředitele a garanta soutěže, Kateřina Johančíková obsadila 10. místo.

GASTRO JUNIOR BIDVEST CUP

V soutěži družstev se Hotelová škola umístila v celonárodním měřítku na 2. místě. V jednotlivých kategoriích se umístil kuchař Marek Růčka G3 ve zlatém pásmu celkově na 4. místě, cukrářka Sára Lichnovská C3 ve zlatém pásmu celkově na 7. místě a servírka Kateřina Matulová H2 ve stříbrném pásmu celkově na 17. místě.

PROFI - Go - turistický produkt

Budoucí mladí průvodci ze třídy H3: Daniela Kopecká, Barbora Pagačíková a Hana Kramolišová dne 15. ledna 2016 v rámci veletrhu REGIONTOUR prezentovali a obhajovali svůj turistický produkt s názvem Jedeme za Janáčkem. Náš tým se na stupních vítězů neumístil.

REGION REGINA 2016

V soutěži o titul královny regionů ČR dne 15. 1. 2016 na brněnském výstavišti se utkalo devět dívek z Čech a Moravy. Naše soutěžící Tereza Lisztwanová (KČ1A) získala titul Miss Sympatie. Soutěžními disciplínami byly: představení regionu, typický krajový prvek, volná disciplína a recept na typickou krajovou specialitu.

Priessnitzův dortík 2016

20. 1. 2016 naší školu úspěšně reprezentovala žákyně Kateřina Štefánková (C3) pod vedením Bc. Miroslavy Pítrové na soutěži Priessnitzův dortík pořádanou Střední školou gastronomie a farmářství Jeseník v kongresovém sále Priessnitzových lázní.
V kategorii svatební dort – 1. místo od poroty a 1. místo od diváků, zdobení perníčků – 4. místo a zdobení buflerů – 5. místo.
V celkovém pořadí pohár za 2. místo.

Ahol cup 2016

Výsledky soutěže Ahol cup 2016, která se konala v Multifunkční hale GONG v Dolní oblasti Vítkovic.
Soutěž družstev v kuchařských dovednostech Bc. Alice Uhlářová
žáci třídy H3 Bortel Martin, Malina Robert, Křížková Aneta a Mendelová Lucie - účastnický list
Barista - Bc. Vangelis Christodulos
David Skalický KČ3B - 5 místo
Robin Otáhal KČ3A - 9. místo
Barman - Mgr. Jana Linartová
Markéta Grýmová H1 - 20. místo
Schmidtová Monika H1 - 24. místo
Teateander P. Führerová
Kateřina Matulová H2 - 1. místo
Tereza Mikundová NS1 2. místo

Mladý průvodce

Ve dnech 26. a 27. 1. 2016 se na Střední škole společného stravování v Ostravě - Hrabůvce konal 7. Ročník soutěže Mladý průvodce. Naši školu reprezentoval tým dvou děvčat ze třídy H3 Hana Kramolišová a Barbora Pagáčíková. Soutěž měla dvě disciplíny - vědomostní test zaměřen na památky UNESCO a prezentace na téma Místa, která nám svět závidí.
Mezi 16 zúčastněnými týmy se naše děvčata neumístila mezi bodovanými družstvy, ale domů odjížděla s novými inspiracemi a zkušenostmi.

Florbal

Dne 26. 1. 2016 proběhly v tělocvičně Gymnázia Příbor středoškolské hry ve florbale. Družstvo chlapců naší školy se umístilo na 4. místě.

Brněnský vánoční pohár

Dne 14. 12. 2015 se zúčastnily 2 žákyně soutěže Brněnský vánoční pohár v kategorii Barman. Ve vysoké konkurenci se umístily: K. Richterová (H4) – účastnický list – 32. místo z 55 účastníků, M. Schmidtová (H1) – účastnický list – 38. místo z 55 účastníků

Školní kolo Olympiády v českém jazyce, II. kategorie

Soutěž se uskutečnila dne 16. 12. 2015 za účasti 13 žáků oborů s maturitní zkouškou. Vítězkou se stala žákyně 1. ročníku oboru Gastronomie Natálie Levová, která nás mile překvapila, protože porazila starší soupeře a získala celkem 20 z možných 35 bodů.
Druhá příčka patří žáku třídy H4 Janu Žáčkovi a třetí v pořadí skončila žákyně třídy H3 Barbora Pagáčiková.
Soutěžící řešili obtížné úkoly týkající se morfologie a lexikologie, rozpoznávali a odstraňovali jazykové nedostatky a tvořili vypravování na zadané téma.
Všem výše jmenovaným byly předány dárky, které věnovalo Sdružení rodičů a přátel školy.
Gratulujeme a těšíme se na setkání i v příštím roce.

PROFI GO - soutěž talentů pro cestovní ruch

Dne 23. 11. 2015 se na brněnském výstavišti skupina tří žáků naší školy - Nikola Šimičková, Tereza Holečková a Ondřej Hrůzek ze třídy H2 v doprovodu paní učitelky Mgr. A. Štefkové zúčastnila 22. ročníků soutěže pro cestovní ruch PROFI GO 2016. Tato soutěž se uskutečňuje v rámci doprovodného programu Mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2016, který se uskuteční v lednu 2016 na brněnském výstavišti.
Žáci bojovali statečně a snažili se co nejlépe zúročit své znalosti. Mezi 55 soutěžícími z různých středních a vyšších odborných škol se nakonec neumístili na žádném z bodovaných míst, ale přesto účast v soutěží berou pozitivně, jako jednu z možností získání dalších nových zkušeností.

Adventní kouzlení v kuchyni

Ve dnech 24. - 26. 11. 2015 se zúčastnilo družstvo Hotelové školy ve složení: Tomáš Křižka, Robin Otáhal (KČ3A), Lukáš Hausner (C2), Lucie Telingerová (G3) soutěže družstev v SŠSS Ostrava Hrabůvka Adventní kouzlení v kuchyni. Žáci připravovali a servírovali menu s adventní tématikou. Umístili se na 3. místě.