Odborné kurzy

9. 10. 2019                                  Motivační kurz pro žáky

listopad 2019                               Akreditovaný vzděl. program „Kaleidoskop moderní gastronomie“

10.–14. 2. 2020                            Barmanský kurz - koktejlový

duben 2020                                 Baristický kurz

květen 2020                                Flairový kurz

Baristický kurz

Ve dnech 29. - 30. dubna 2019 proběhl na naší škole již po desáté baristický kurz pod vedením lektora firmy Café Art pana Michala Křižky. Gastrocentrum Hotelové školy se na dva dny rozvonělo kávou. Kurz byl rozdělen na část teoretickou a praktickou. Žáci se učili správně rozeznávat a připravovat různé druhy káv, správně šlehat mléko parní tryskou i základy malování mléčnou pěnou na hladinu kávy. Všech 21 účastníků úspěšně absolvovalo a získalo certifikát Barista.

Barmanský kurz

Barmanský kurz, který se konal v Gastrocentru Hotelové školy, je mezi žáky nejoblíbenější. Kurz jako loni vedli zkušení lektoři Jakub Orel a Adam Navrátil (Barmani Zlín) Gastrocentrum Hotelové školy se změnilo v profesionální bar a žáci se připravovali na budoucí profesi barmana. Umění techniky míchání nápojů se naučilo 22 účastníků kurzu. Nyní je na nich, aby se v profesi sami zdokonalovali.

Flairový kurz

V letošním školním roce se podařilo otevřít nástavbový Flairový kurz nad Koktejlový kurz Barmanů Zlín. V termínu od 28. do 30. května 2019 postupně žáci získávali jednotlivé techniky žonglování se cvičnými, zatím nerozbitnými lahvemi. Při závěrečné show, kde se představil každý z osmi úspěšných absolventů, dodávali odvahu a fandili i spolužáci. Některé dvojice si dokonce připravily synchronizovanou exhibici. Osobností kurzu se stal David Beier za originální a kreativní přístup k nově získané dovednosti.

Video z kurzu

Kurz studené kuchyně

Zajišťuje více jak 15 let Kuchařské studio Mistra kuchaře pana Vladimíra Picky. Čtyři dny nápadů, kreativity a moderní studené kuchyně zahrnují jak teoretickou přípravu zakončenou písemným testem, tak i praktickou přípravu zakončenou vlastní odbornou prací. Na závěr kurzu je uspořádán slavnostní raut, na který si každý účastník pozve dva hosty a předvede přípravu dekorovaných mís a aranžmá rautového stolu. Všichni účastníci kurzu obdrží certifikát, akreditovaný MŠMT.

V letošním školním roce vyjelo v termínu 12. – 15. 3. 2018 na Kurz studené kuchyně 6 žáků školy do partnerské Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy v Opavě. Pod vedením Mistra kuchaře pana Vladimíra Picky se suroviny měnily ve výrobky studené kuchyně nejvyšší úrovně. Čtyři dny nápadů, kreativity a moderní studené kuchyně zahrnují jak teoretickou přípravu zakončenou písemným testem, tak i praktickou přípravu zakončenou vlastní odbornou prací. Ta vyvrcholí ve slavnostní raut pro hosty účastníků kurzu a partnery školy.