Hotelnictví a lázeňství


Hotelnictví a lázeňství

Absolventi se uplatní v odborných činnostech provozních, obchodně podnikatelských nebo řídících v oblasti hotelových služeb a cestovního ruchu.

Management cestovního ruchu


Management cestovního ruchu

Absolventi se uplatní v odborných činnostech provozních, obchodně podnikatelských nebo řídících v oblasti hotelových služeb a cestovního ruchu.

Kuchař-specialista


Kuchař-specialista

Absolventi budou vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně-podnikatelské nebo řídící v zařízeních společného…

Kuchař-číšník


Kuchař-číšník

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech.

Kuchař


Kuchař

Absolvent tohoto vzdělávacího oboru se uplatní při výkonu povolání kuchaře zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých…

Číšník


Číšník

Absolvent se uplatní zejména při výkonu povolání číšník, a to v pozici zaměstnance ve velkých a středně velkých i malých provozech. Po získání praxe…

Kuchař-číšník dálkové studium


Kuchař-číšník dálkové studium

Absolvent tohoto vzdělávacího oboru se uplatní při výkonu povolání kuchaře zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých…

Cukrář


Cukrář

Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových…

Podnikání


Podnikání

Absolventi získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v…