Proč studovat na naší škole


Škola s tradicí

Tradice ve výuce kuchařů, číšníků a cukrářů na naší škole sahá do 19. století.

Kvalitní výbava

Kvalitně vybavená škola nabízí gastrocentrum, cukrářské centrum, domov mládeže, školní jídelnu a sportovní areál.

Odborné praxe v zahraničí

Zajišťujeme odborné praxe a zahraniční stáže.

Nabídka odborných kurzů

Kurzy jako barmanský, baristický, sommeliérský a kurz studené kuchyně s certifikací v zemích EU.

Praxe ve firmách

Studentům nabízíme kvalitní síť smluvních pracovišť praktického vyučování.

Možnost změnit obor

Studenti mohou změnit obor vzdělání a přestoupit z učebního oboru na maturitní a naopak.

Odborné soutěže

Naši studenti se zúčastňují odborných soutěží cukrářů, kuchařů, barmanů a cestovního ruchu.

Motivační odměny

Nabízíme motivační odměny a možnost využívání relaxačního koutky a školní kavárny.

Europass v AJ

Nabízíme možnost získání Europassu v AJ pro uplatnění v zemích Evropské unie.

Co u nás můžete studovat?

Nabídka oborů vzdělání

Hotelový provoz a
gastronomie

Hotelový provoz a gastronomie

Absolventi se uplatní v odborných činnostech provozních, obchodně podnikatelských nebo řídících v oblasti hotelových služeb a cestovního ruchu.

Cestovní ruch

Cestovní ruch

Absolventi se uplatní v odborných činnostech např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a…

Kuchař-číšník

Kuchař-číšník

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech.

Kuchař

Kuchař

Absolvent tohoto vzdělávacího oboru se uplatní při výkonu povolání kuchaře zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých…

Cukrář

Cukrář

Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových…

Podnikání

Podnikání

Absolventi získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v…

Aktuálně z naší školy

Sledujte aktuální dění v naší škole

Partneři školy

Spolupracujeme s řadou významných organizací