Cílem vzdělávacího programu, který je určen pro absolventy tříletého oboru vzdělání s výučním listem, je příprava odborných pracovníků schopných vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Studium je denní, dvouleté a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Absolventi získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru s výučním listem. Absolventi mohou dále pokračovat ve vzdělávání na vysokých nebo vyšších odborných školách.

Obor vzdělání: 64–41-L/51 Podnikání

Vstupní předpoklady: Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky tříletého oboru vzdělání s výučním listem. Úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Délka studia: 2 roky

Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce.

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou EQF 4

Další vybrané aktivity v průběhu studia:

  • odborné kurzy
  • zahraniční stáže a odborné exkurze
  • účast v odborných soutěžích
  • zájmová sportovní činnost
  • zapojení v žákovské samosprávě a v redakční radě školního časopisu

Nabídka školských služeb:

  • ubytování na domově mládeže
  • školní stravování
  • školní bufet

Motivační odměna:

  • pro žáky 1. ročníku 300,- Kč měsíčně při splnění kritérií

Učební plán

Předmět / ročník

               Vyučovaný předmět

I.

II.

Český jazyk

ano

ano

Anglický jazyk

ano

ano

Literatura a kultura

ano

ano

Společenskovědní nauka

ano

ano

Matematika

ano

ano

Tělesná výchova

ano

ano

Ekonomika v podnikání

ano

ano

Marketing a management

ano

ano

Účetnictví a daně

ano

ano

Právo

ano

ano

Písemná a elektronická komunikace


ano

Psychologie

ano

ano

Informační a komunikační technologie

ano

ano

Učební praxe

ano

ano