Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Škola poskytuje žákům školy doučování v rámci projektu "Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy". Doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU. Prostředky budou využity na následující aktivity:

1. individuální doučování žáků

2. skupinové doučování žáků

Doučování realizují pedagogičtí pracovníci školy.

Veškeré informace o projektu jsou dostupné na: https://doucovani.edu.cz/