Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/19.01195

Cíl projektu

Hlavním cílem je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku gastrooborů. Teoretická i praktická příprava žáků bude reálně simulovat skutečnou praxi v těchto oborech. Zlepšení materiálně-technického vybavení jednotlivých škol přispěje k zatraktivnění gastronomických oborů a ke zvýšení počtu zájemců o vzdělání v těchto oborech.

Výstupy projektu

Výstupem projektu je šest nově vzniklých oborových center praktické přípravy v oborech gastronomie v šesti středních školách Moravskoslezského kraje. Tato oborová centra budou vybavena moderním gastrovybavením, nábytkem a informačními a komunikačními technologiemi umožňující výrazné zkvalitnění výuky, její přiblížení reálné praxi. Výstupy projektu budou využívány nejen pro výuku, ale i v rámci dalšího vzdělávání a volnočasových aktivit.

Financování projektu

Zdroj financování projektuVýše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu11 104 251,28
Dotace z rozpočtu EU9 180 642,58
Podíl Moravskoslezského kraje1 923 608,70

Doba realizace projektu

06/2012 - 03/2014

Slavnostní otevření Gastrocentra v Hotelové škole, Frenštát pod Radhoštěm se uskutečnilo
​dne 9. dubna 2014.