Vývoj názvů školy:

1897 - 1911Průmyslová škola pokračovací
1911 - 1921Živnostenská škola pokračovací
1921 - 1945Odborná živnostenská škola
1945 - 1951Základní odborná škola
1952 - 1978Učňovská škola
1978 - 1982Střední odborné učiliště
1982 - 1994Střední odborné učiliště společného stravování
1994 - 2006Integrovaná střední škola - centrum odborné přípravy
2006 - 2012Střední škola hotelnictví a gastronomie
od 1. 1. 2013Hotelová škola

Ředitelé školy:

1897 - 1901František Buzek
1901 - 1916Oktavián Svoboda
1916 - 1921Jindřich Závodský
1921 - 1928Jan Franz
1928 - 1939Ludvík Břežný
1939 - 1940Viktor Cibien
1940 - 1945Tomáš Zicha
1945 - 1947Miroslav Baštář
1947 - 1956Tomáš Zicha
1956 - 1960Josef Spurný
1960 - 1982Zdeněk Bartoš
1982 - 1990František Skřivánek
1990 - 2010Mgr. Marie Nováková
od roku 2010RNDr. Ivo Herman