Název projektu: "Komunikace v cizím jazyce bez problému".

Realizace:

Šablona č. 3 Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém a německém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu.

Celkové zhodnocení projektu

Z nabídky čtyř šablon klíčových aktivit si škola k realizaci zvolila šablonu č. 3 - "Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém a německém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu." Do realizace zvolené klíčové aktivity bylo zapojeno celkem 18 pedagogů školy, z toho 15 se vzdělávalo v anglickém jazyce a 3 v německém jazyce. Cílem školy byla podpora rozvoje individuálních - ústních komunikačních dovedností v oblasti anglického a německého jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended-learningu) na základě posloupností fází poslech - mluvení - čtení - psaní. Výukový program pedagogům umožnil individualizované vzdělávání ve vybraném jazyce s ohledem na jejich aktuální jazykovou úroveň. Výuka byla podpořena osobními konzultacemi s lektorem. Celý výukový program obsahoval 10 lekcí včetně ústních i písemných úkolů. Všichni účastníci programu měli k dispozici PC, sluchátka s mikrofonem, tištěný výukový materiál (dodaný firmou) a výukový program mohli využívat jak ve škole, tak také doma. Obsah výukového programu byl zaměřen na oblast "Služby v cestovním ruchu" a "Obchod a marketing", což pedagogové využijí při výuce oborů vzdělání na naší škole.

Po dobu realizace projektu bylo průměrné využití výukového programu na jednoho pedagoga 27 hodin. U všech zapojených pedagogů došlo k upevnění jejich slovní zásoby a o její rozšíření o další odborné termíny uplatnitelné při výuce žáků.

Všichni pedagogové zapojeni do klíčové aktivity získali osvědčení o účasti ve výukovém programu.