Informace pro školní rok 2024/2025Doporučujeme počkat s nákupem učebnic na konkrétní pokyn vyučujících.
Konkrétní učebnice vybere vyučující v příslušné třídě.