Informace pro školní rok 2022/2023

Informace pro žáky 1. ročníku denní formy vzdělávání budou zveřejněny začátkem června 2022.


Doporučujeme počkat s nákupem učebnic na konkrétní pokyn vyučujících.
Konkrétní učebnice vybere vyučující v příslušné třídě. Žáci budou mít možnost odkoupit si učebnice od žáků starších ročníků.

Na začátku školního roku bude pro zájemce organizována „burza“ učebnic.