Z důvodu krizových opatření se konání Valné hromady Sdružení přátel školy přesouvá na podzim 2021.


Výsledky voleb členů výkonné rady a revizní komise Sdružení přátel SŠHG, Frenštát p. R., o. s.:

členy výkonné rady byli zvoleni:

  • Denis Müller - předseda (statutární orgán spolku)
  • Tomáš Kubáň - místopředseda
  • Mgr. Eva Bušová - pokladník
  • Daniel Kudláček - člen
  • Daniel Žvak - člen

členy revizní komise byli zvoleni:

  • Svatava Kubásková
  • Mgr. Bronislava Závodná


Jak se stát členem Sdružení přátel SŠHG, Frenštát p. R., o. s.?

Podmínkou členství je zaplacení členského příspěvku v minimální výši 300,- Kč.

Způsob zaplacení:převodem z účtu nebo v hotovosti
Číslo účtu:107-1165400277/0100
Variabilní symbol:2022
Do zprávy pro příjemce uveďte:jméno a příjmení, třida

Dokumenty ke stažení