Výsledky voleb členů výkonné rady a revizní komise Spolku přátel Hotelové školy, Frenštát p. R., z. s.:

členy výkonné rady byli zvoleni:

  • Mgr. Tomáš Rek - předseda (statutární orgán spolku)
  • Tomáš Kubáň - místopředseda
  • Mgr. Eva Bušová - pokladník
  • Šárka Barošová
  • Martina Naušová

členy revizní komise byli zvoleni:

  • Michaela Dvořáková
  • Anna Jančurová
  • Mgr. Bronislava Závodná


Jak se stát členem Spolku přátel Hotelové školy, Frenštát p. R., z. s.?

Podmínkou členství je zaplacení členského příspěvku v minimální výši 500,- Kč.

Způsob zaplacení:převodem z účtu nebo v hotovosti
Číslo účtu:107-1165400277/0100
Variabilní symbol:20232024
Do zprávy pro příjemce uveďte:jméno a příjmení, třída

Dokumenty ke stažení