Hotelové škole Frenštát pod Radhoštěm byl schválen projekt Erasmus+, odborné vzdělávání a příprava, klíčová akce 1, krátkodobé projekty mobilit (KA122-VET), výzva 2023.

Poznáváme řeckou gastronomii

Cílem projektu je výměna zkušeností na poli odborného výcviku a praxe, prohloubení jazykových a komunikativních dovedností žáků, rozšíření povědomí o jiných kulturách, zasvěcení do řecké gastronomie a gastronomických provozů, poznávání řecké kultury a památek. Projekt je financován z prostředků Evropské unie.  V období od 3. 9. 2023 do 2. 3. 2025 vyšle škola na 14 dnů do řecké Soluně tři skupiny po deseti žácích vždy s pedagogickým doprovodem napříč všemi učebními a studijními obory.