Hotelové škole Frenštát pod Radhoštěm byl schválen projekt Erasmus+, odborné vzdělávání a příprava, klíčová akce 1, krátkodobé projekty mobilit (KA122-VET), výzva 2023.

Poznáváme řeckou gastronomii

Cílem projektu je výměna zkušeností na poli odborného výcviku a praxe, prohloubení jazykových a komunikativních dovedností žáků, rozšíření povědomí o jiných kulturách, zasvěcení do řecké gastronomie a gastronomických provozů, poznávání řecké kultury a památek. Projekt je financován z prostředků Evropské unie.  V období od 3. 9. 2023 do 2. 3. 2025 vyšle škola na 14 dnů do řecké Soluně tři skupiny po deseti žácích vždy s pedagogickým doprovodem napříč všemi učebními a studijními obory.


1. běh mobility v termínu od 22. 10. 2023 - 5. 11. 2023

Škola spolupracuje s organizací IPODOMI  v Řecké Soluni, která zajistila účastníkům pracoviště po dobu stáže, mentoring na pracovištích, návštěvy institucí, podniků a kulturních památek.

Stáže se zúčastnilo 10 žáků průřezově z oborů vyučovaných v Hotelové škole s doprovodným učitelem. 

Stáž je založena na kulturním povědomí a vyjadřování, interpersonálních dovednostech a schopnostech přijímat nové kompetence, mnohojazyčnosti, rozvoji klíčových kompetencí,  inkluzi, podpoře rovnosti a nediskriminace, učení se prací. Stážisti  pracovali na různých pozicích v hotelu Egnatia a Egnatia Pallas a ve výrobních a odbytových střediscích restaurací Akron, Marathos a Kantouni. 

Žáci byli se stáží velice spokojeni, naučili se spoustu nových věcí,  poznali řeckou gastronomii a památky  Soluně. 

2. běh mobility v termínu od 2. 3. 202 - 15. 3. 2024

Stáže se zúčastnilo dalších 10 žáků napříč obory vyučovanými v Hotelové škole s doprovodným učitelem. Pracovali na stejných hotelích a v restauracích Řecké Soluně jako při prvním běhu mobility. 

Poznávali Soluň v jiném ročním období. 

Erasmus + den v Hotelové škole Frenštát pod Radhoštěm

V úterý 30. dubna 2024 se v Hotelové škole konal Erasmus+ den.
Ve školní jídelně se připravoval den řecké kuchyně a v Gastroventru žáci účastnící se prvního a
druhého běhu mobility v programu "Poznáváme řeckou gastronomii" si pod vedením doprovázejících
učitelů připravili prezentaci pro zbývající žáky školy podle svého oboru vzdělání. Prezentaci v
gastrocentru v průběhu dne postupně navštívilo zhruba 180 žáků školy.
Obor Kuchař - číšník uvařil souvlaki, plněný zelný list, protože vinný list jsme u nás nesehnali, gyros,
burek se špenátem a se sýrem z filo těsta, tři druhy jogurtových drezinků, řecký salát, ochutnávku oliv
a nezapomenutelné zazziki.
Obor Cukrář připravil ovocný dezert v želé, baklavu a pita chléb se slunečnicovými semínky a medem.
Obor Hotelnictví připravil celou odbytovou část a postaral se o ochutnávky včetně přípravy
osvěžujícího frappé.
Obor Cestovní ruch měl pro žáky připravenou prezentaci o památkách a zajímavých místech nejen v
Soluni, ale také v Řecku.
Ve školní jídelně připravovali žáci v rámci odborného výcviku pod vedením učitelů odborného výcviku
žákům ke snídani omeletu s fetou a rajčaty doplněnou o pita chléb, k obědu polévku augolernono,
hlavní chod pastitsio a výběr ze tří moučníků Milopita Trifti (Jablečný koláč), Loukoumades (Krétské
koblížky), Porto kalopúita (Poměrančový koláč) připravili žáci v cukrářském centru.