Operační program
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Prioritní osa
2. Podpora prosperity regionu
Oblast podpory
2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory
2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Registrační číslo projektu
CZ.1.10/2.1.00/29.01724

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů ve vybraných středních odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem (partneři projektu). Bude zlepšeno vybavení škol, takže bude plně odpovídat úrovni technického vývoje a požadavkům moderní výuky.

Výstupy projektu

Výstupem projektu budou modernizované nebo nově vybudované učebny a laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů.

Partneři projektu

  • Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace,
  • Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
  • Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace,
  • Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace,
  • Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace,
  • Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace.


Financování projektu

Zdroj financování projektuvýše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu9 703 624,35
Celkové způsobilé výdaje projektu9 544 258,37
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR8 112 619,61
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj1 591 004,74


Slavnostní otevření učebny přírodovědného vzdělávání

Dne 3. 12. 2015 v rámci Dne otevřených dveří Hotelové školy proběhlo slavností otevření přírodovědné učebny určené pro výuku přírodovědných předmětů a také některých předmětů odborných.