Časový harmonogram

 • Zahájení školního roku: ve středu 1. září 2021
 • Vyučování v I. pololetí končí v pondělí 31. ledna 2022
 • Jednodenní pololetní prázdniny: v pátek 4. února 2022
 • Podzimní prázdniny: ve středu 27. října a v pátek 29. října 2021
 • Vánoční prázdniny: začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí 2. ledna 2022
 • Jarní prázdniny: od 7. února do 13. února 2022
 • Velikonoční prázdniny: ve čtvrtek 14. dubna 2022
 • Vyučování ve II. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022

Termíny pohovorů rodičů s učiteli

 • 15. září 2021 v 16:00 hod. -  pro žáky 1. ročníků
 • 24. 11. 2021 - všechny ročníky
 • 19. 1. 2022 - pro třídy H4, G4, P2

 • 27. 4. 2022 - všechny ročníky mimo maturitní (H4, G4, P2)

Den otevřených dveří

 • 26. listopadu 2021
 • 21. ledna 2022