Časový harmonogram

 • Zahájení školního roku:  v pondělí 4.  září 2023
 • Vyučování v I.  pololetí končí ve středu 31.  ledna 2024
 • Jednodenní pololetní prázdniny:  v pátek 2.  února 2024
 • Podzimní prázdniny:  ve řtvrtek 26.  října a v pátek 27.  října 2023
 • Vánoční prázdniny:  začínají v sobotu 23.  prosince 2023 a skončí 2.  ledna 2024
 • Jarní prázdniny:  od 19. února do 25.  února 2024
 • Velikonoční prázdniny:  ve čtvrtek 28.  března 2024
 • Vyučování ve II.  pololetí bude ukončeno v pátek 28.  června 2024

Termíny pohovorů rodičů s učiteli

 • 13.  září 2023 v 16: 00 hod. -  pro žáky 1.  ročníků
 • 22.  listopad 2023
 • 7.  únor 2024 - pro třídy H4, CR4, P2
 • 24.  duben 2024

Den otevřených dveří

 • 24.  a 25. listopad 2023
 • 26.  leden 2024