Časový harmonogram

 • Zahájení školního roku: ve čtvrtek 1. září 2022
 • Vyučování v I. pololetí končí v úterý 31. ledna 2023
 • Jednodenní pololetní prázdniny: v pátek 3. února 2023
 • Podzimní prázdniny: ve středu 26. října a ve čtvrtek 27. října 2022
 • Vánoční prázdniny: začínají v pátek 23. prosince 2022 a skončí 2. ledna 2023
 • Jarní prázdniny: od 13. února do 19. února 2023
 • Velikonoční prázdniny: ve čtvrtek 6. dubna 2023
 • Vyučování ve II. pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023

Termíny pohovorů rodičů s učiteli

 • 14. září 2022 v 16:00 hod. -  pro žáky 1. ročníků
 • 23. listopadu 2022
 • 25. ledna 2023 - pro třídy H4, CR4, P2
 • 26. dubna 2023

Den otevřených dveří

 • 25. listopadu 2022 9:00-18:00 hod.
 • 26. listopadu 2022 9:00-12:00 hod.
 • 24. ledna 2023 9:00-18:00 hod.