Časový harmonogram

 • Zahájení školního roku: v úterý 1. září 2020
 • Vyučování v I. pololetí končí ve čtvrtek 28. ledna 2021
 • Jednodenní pololetní prázdniny: v pátek 29. ledna 2021
 • Podzimní prázdniny: ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října 2020
 • Vánoční prázdniny: začínají ve středu 23. prosince 2020 a skončí 3. ledna 2021
 • Jarní prázdniny: od 8. března do 14. března 2021
 • Velikonoční prázdniny: ve čtvrtek 1. dubna 2021
 • Vyučování ve II. pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021

Termíny pohovorů rodičů s učiteli

 • 16. září 2020 v 16:00 hod. -  pro žáky 1. ročníků
 • 25. listopadu 2020 - dálková forma
 • 20. ledna 2021 pro třídy H4, G4, P2 - dálková forma                     
 • 22. dubna 2021

Den otevřených dveří

 • 27. listopadu 2020 - z důvodu epidemických opatření zrušen
 • 27. ledna 2021 - z důvodu epidemických opatření zrušen

Společenský večer školy (maturitní ples)

 • 12. února 2021 - z důvodu epidemických opatření zrušen