A. Akreditované programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

KALEIDOSKOP MODERNÍ GASTRONOMIE
průběžně
Informace
Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Tobolová
sekretariat@hotelovkafren.cz
HOTELNICTVÍ A TURISMUS 3. TISÍCILETÍ
průběžně
Informace
Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Tobolová
sekretariat@hotelovkafren.cz

B. Programy pro další vzdělávání

VÝROBA ZÁKUSKŮ A DORTŮ
průběžně
Informace
Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Tobolová
andrea.tobolova@hotelovkafren.cz
PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ
průběžně
Informace
Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Tobolová
andrea.tobolova@hotelovkafren.cz

C. Zkoušky z profesních kvalifikací

PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ
kód: 65-001-H
průběžně
Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Tobolová
sekretariat@hotelovkafren.cz
PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ
kód: 65-002-H
průběžně
Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Tobolová
sekretariat@hotelovkafren.cz
PŘÍPRAVA MINUTEK
kód: 65-004-H
průběžně
Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Tobolová
sekretariat@hotelovkafren.cz
SLOŽITÁ OBSLUHA HOSTŮ
kód: 65-008-H
průběžně
Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Tobolová
sekretariat@hotelovkafren.cz
VÝROBA ZÁKUSKŮ A DORTŮ
kód: 29-007-H
průběžně
Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Tobolová
sekretariat@hotelovkafren.cz
VÝROBA RESTAURAČNÍCH MOUČNÍKŮ
kód: 29-012-H
průběžně
Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Tobolová
sekretariat@hotelovkafren.cz
VÝROBA JEMNÉHO PEČIVA
kód: 29-002-H
průběžně
Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Tobolová
sekretariat@hotelovkafren.cz
VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ MODELOVACÍ A MARCIPÁNOVÉ HMOTY
kód: 29-008-H
průběžně
Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Tobolová
sekretariat@hotelovkafren.cz
ŘEMESLNÁ VÝROBA PERNÍKŮ
kód: 29-013-E
průběžně
Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Tobolová
sekretariat@hotelovkafren.cz