Zřizovatelem školy - Moravskoslezským krajem byli jmenováni členové školské rady:

  • Bc. Jiří Navrátil, MBA
  • Ing. Zdeněk Blinka

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

  • Ing. Marie Rešlová
  • Ing. Lukáš Machálka

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byli zvoleni:

  • Tomáš Kubáň
  • Kristýna Žvaková

Předsedou školské rady byl zvolen Ing. Zdeněk Blinka.