Zřizovatelem školy - Moravskoslezským krajem byli jmenováni členové školské rady:

  • Bc. Jiří Navrátil, MBA
  • Ing. Zdeněk Blinka

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

  • Ing. Marie Rešlová
  • Ing. Lukáš Machálka

Za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky byli zvoleni:

  • pan Tomáš Kubáň
  • pan Daniel Stejskal