Informace o škole

Název školy:Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Sídlo:Frenštát pod Radhoštěm, Mariánská 252
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 Ostrava
Právní forma:příspěvková organizace
IZO:130 002 330
IČO:00 576 441
BÚ:13434801/0100
E-mail:sekretariat@hotelovkafren.cz
Datum zařazení do rejstříku škol:1.9.2001, č.j. 10659/2000-21
Součásti školy:domov mládeže
školní jídelna
Vedení školy:RNDr.  Ivo Herman - ředitel školy
Mgr.  Bohuslava Krupicová - zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
Mgr.  Andrea Tobolová - zástupkyně ředitele pro praktické vyučování a školské služby
Ing.  Martina Synková - zástupkyně ředitele pro ekonomiku
Mgr.  Jitka Táborská - vedoucí učitelka odborného výcviku