Název projektu: "Cestujeme Evropou k zlepšení jazykových dovedností."
Realizace:

  • Šablona č. 2 - Zahraniční jazykový kurz pro učitele
  • Šablona č. 4 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Termín konání: 26.9.-10.10.2015 a 10.10.-24.10.2015

Prvního kurzu se zúčastnili učitelé odborných předmětů, druhého kurzu vyučující anglického jazyka.

Náplní obou kurzů byla výuka a zdokonalování se v anglickém jazyce a poznávání reálií dané země. Výuka probíhala v dopoledních hodinách, od 9:30 do 13:00. Vyučující anglického jazyka navíc dvakrát týdně v odpoledních hodinách absolvovali výuku metodiky cizího jazyka.

Výuku jazyka zajišťovala v Británii škola CES (Centre ofEnglishStudies) ve městě Worthing na jihu Velké Británie. Všichni absolventi jazykového kurzu obdrželi účastnický certifikát, který stvrzuje, že absolvovali výuku gramatických struktur, rozvoj lexika (slovní zásoby), komunikační dovednosti a všeobecný jazykový přehled. Certifikát dále informuje o tom, že účastníci absolvovali 20 hodin výuky obecné angličtiny týdně a vyučující anglického jazyka.

20 hodin obecné angličtiny a 5 hodin metodiky pro vyučující cizího jazyka týdně.

V hodinách se hodně diskutovalo, nejdříve ve dvojici a pak v celé skupině. Celkově byl kladen velký důraz na rozvoj porozumění, komunikace a produktivních jazykových dovedností. Metodická příprava byla zaměřena na metody výuky, např. při prezentaci slovní zásoby, aktivity pro procvičování, jazykové hry a podobně. Dopad na jazykový i osobnostní rozvoj účastníků umocňovalo autentické a multikulturální prostředí.

Účastníci jazykového kurzu hodnotí velmi vysoko celkovou úroveň školy - učitele, jejich přístup a profesionalitu především. Také studovna, počítačová místnost a ostatní vybavenost školy byla kvalitní.

Účastníci obou kurzů byli ubytováni v rodinách situovaných poblíž školy. Zajištěna byla strava dvakrát denně, snídaně a večeře.

S průběhem i dopadem jazykového pobytu nejen na profesní, ale i osobnostní růst byli všichni absolventi velmi spokojeni.

Jazykově - poznávací pobyt v Anglii

Termín konání: 23. - 29. 11. 2015

Týdenního jazykově - poznávacího pobytu se zúčastnilo 10 žáků školy s pedagogickým doprovodem. Žáci byli vybráni na základě kriterií stanovených ředitelem školy. Náplní byla výuka, kterou zajišťovala v Londýně škola - Mycenae House a poznávání pamětihodností a významných památek. Žáci při cestě do Anglie navštívili města v Německu, Belgii, jižní Anglii a nejdéle si užili pobyt v Londýně, kde navštívili všechny významné památky.

Všichni absolventi jazykového kurzu obdrželi účastnický certifikát, který stvrzuje úspěšné absolvování jazykového kurzu. Žáci kurz hodnotili velmi vysoko i celkovou úroveň školy, učitele, jejich přístup a profesionalitu.

Ubytováni bylo zajištěno v rodinách situovaných poblíž školy a třikrát denně měli zajištěnou stravu.

S průběhem a náplní celého zájezdu byli všichni žáci velmi spokojeni. K úspěšnému průběhu zájezdu velmi přispěl i vysoce kvalifikovaný přístup průvodce.

Jazykově - poznávací pobyt v Německu

Termín konání: 28. 11. - 4. 12. 2015

Týdenního jazykově - poznávacího pobytu se zúčastnilo 20 žáků školy se dvěma pedagogy. Stejně jako u jazykového pobytu do Anglie byli žáci vybráni na základě kriterií stanovených ředitelem školy.

V programu měli žáci vzdělávání v jazykové škole v Berlíně s rodilým mluvčím a poznávání pamětihodnosti a významných památek Berlína.

V průběhu pobytu žáci navštívili: Reichstag, Braniborskou bránu, památník teroru, Check Point Charlie, ostrov muzeí s Pergamským muzeem, ulici Pod Lipami, stanici ZOO, bulvár Kudamm, Olympijský stadion, muzeum Luftwaffe, Alexandrovo náměstí s TV věží, dále města Postupim a Drážďany.

Na závěr 12-ti hodinového vzdělávání v německém jazyce žáci získali certifikát.

Všichni účastníci si pobyt v německé metropoli náležitě užili a odjížděli s novými poznatky, zkušenostmi i zážitky, které jistě zařadí do kategorie nezapomenutelné.