Informace pro strávníky

  • přihlašování a odhlašování stravy je možné do 28. 6. 9:00 h
  • výdejní doba obědů dne 30. 6. 2021 je od 11:00 do 12:30 h
  • výdejní okénko pro cizí strávníky dne 30. 6. 2021 vydává obědy od 11: 00 do 12:30 h


Informace pro strávníky Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkové organizace

Informujeme Vás o provozu školské služby - stravování ve školní jídelně HŠ, Frenštát pod Radhoštěm od 24. 5. 2021.

  • Školní jídelna má nastavený provoz na základě nařízených hygienických pravidel ve vztahu k onemocnění Covid – 19.
  • Provozní doba výdeje obědů pro strávníky je od 11:00 do 13:30 a celková doba výdeje je nastavena v dodatku Vnitřního řádu školní jídelny HŠ  (viz. příloha)
  • Provoz školní jídelny HŠ je určen pro žáky v prezenční formě vzdělávání a zaměstnance školy.
  • Cizí strávníci mohou  odebírat stravu pouze z výdejního okénka (take-away), které je  umístěné ve venkovní části tělovýchovného areálu (rampa školního bufetu) ve výdejní době od 11:30 do 12:30 h.
  • Dne 20. 5. 2021  v čase do 12:00 bude zveřejněn na webových stránkách hotelové školy jídelní lístek na stravovací období od 24. 5. do 28. 5. 2021 a zároveň bude spuštěn stravovací objednávkový systém školy.
  • Možnost objednávání stravy bude probíhat stejným způsobem, který je  nastavený ve Vnitřním řádu školní jídelny.

V případě dotazů se obracejte na níže uvedené kontaktní osoby:

Kuběnová Jitka, mobil +420 602 248 373

vedoucí školní jídelny


Kutáčová Antonie, mobil +420 602 262 480

hospodářsko-ekonomický pracovník

Jídla připravili: učitelé odborného výcviku a žáci

Pro odhlášení a přihlášení stravy použijte aplikaci na www.strava.cz (Číslo zařízení: 4102)

Změny jídelního lístku si vyhrazujeme (finanční limit).