Školní jídelna nebude od 4. 1. 2021 zajišťovat stravovací služby.


Výdejní doba ŠKOLNÍ JÍDELNY

pro jednotlivé kategorie strávníků od 25. 11. 2020


Školní jídelna je součástí Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm (dále také HŠ) a je umístěna v objektu školy ve Frenštátě pod Radhoštěm. Školní jídelna poskytuje stravovací služby žákům a zaměstnancům škol a stravování fyzickým a právnickým osobám.

I. Výdejní doba ve školní jídelně

Výdejní doba ve školní jídelně pro žáky HŠ je stanovena takto:

Usazení jednotlivých skupin dle určené organizace (sektory).

snídaně                 6:45 –   7:30 hodin – žáci HŠ

oběd                    10:40 –  11:00 hodin - žáci HŠ (praktické vyučování)

         11:15 –  11:35 hodin - žáci HŠ

                            12:10 –  12:30 hodin - žáci HŠ                    

večeře                 17:00 –  17:45 hodin – žáci HŠ


Výdejní doba ve školní jídelně pro zaměstnance HŠ je stanovena takto:

Usazení jednotlivých skupin dle určené organizace (sektory1).

oběd                  11:10 – 11:35 hodin – zaměstnanci HŠ

                          12:10 – 12:30 hodin – zaměstnanci HŠ


Výdejní doba ve školní jídelně v prostoru malé jídelny pro zaměstnance HŠ je stanovena takto:

Usazení jednotlivých skupin dle určené organizace (sektory1).

oběd                  11:00 – 13:30 hodin – zaměstnanci HŠ


Výdejní doba ve výdejním okénku, které je umístěné v areálu školy (rampa školního bufetu) pro cizí strávníky a žáky, zaměstnance v distanční výuce je stanovena takto:

                           11:30 – 12:30 hodin – cizí strávníci, žáci a zaměstnanci v distanční výuce


Výdejní doba ve školní jídelně pro žáky a zaměstnance základní školy je stanovena takto:

Usazení jednotlivých skupin dle určené organizace (sektor 2)

oběd                  11:40  –12:00 hodin - žáci a zaměstnanci základní školy Prigo

                                                

Výdejní doba ve školní jídelně pro žáky a zaměstnance základní školy je stanovena takto:

Usazení jednotlivých skupin dle určené organizace (sektor 2)

oběd                  12:40  –13:30 hodin - žáci a zaměstnanci základní školy Tyršova


Provoz ve školní jídelně je zajišťován v pracovní dny mimo období školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem HŠ Frenštát p. R. O změnách z této základní provozní doby budou strávníci včas informováni na vývěsce ve školní jídelně a na webových stránkách školy. Administrativně technické činnosti provádí příslušný zaměstnanec školy v kanceláři č. 117, a to: v pondělí až pátek v době od 7:00 do 8:00 hodin a od 12:00 do 14:30 hodin. Stravování probíhá dle nastavených hygienických opatření (viz. čl.  XI Vnitřní řád školní jídelny HŠ)

Zpracovala: Kuběnová Jitka, VUOV

Jídla připravili: učitelé odborného výcviku a žáci

Pro odhlášení a přihlášení stravy použijte aplikaci na www.strava.cz (Číslo zařízení: 4102)

Změny jídelního lístku si vyhrazujeme (finanční limit).