Hotelový provoz a
gastronomie


Hotelový provoz a gastronomie

Absolventi se uplatní v odborných činnostech provozních, obchodně podnikatelských nebo řídících v oblasti hotelových služeb a cestovního ruchu.

Cestovní ruch


Cestovní ruch

Absolventi se uplatní v odborných činnostech např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a…

Kuchař-číšník


Kuchař-číšník

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech.

Kuchař


Kuchař

Absolvent tohoto vzdělávacího oboru se uplatní při výkonu povolání kuchaře zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých…

Cukrář


Cukrář

Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových…

Podnikání


Podnikání

Absolventi získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v…