Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Kritéria 3. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Kritéria 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

pro školní rok 2021/2022

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022

Kód oboruNázev oboruPředpokládaný počet přijatých uchazečů

65-42-M/01


Hotelnictví (maturitní)

ŠVP - Hotelový provoz a gastronomie

30

65-42-M/02


Cestovní ruch (maturitní)

ŠVP - Cestovní ruch

30

65-51-H/01Kuchař-číšník - denní forma

ŠVP - Kuchař

ŠVP - Kuchař-číšník

60

29-54-H/01

Cukrář

30

64-41-L/51

Podnikání (nástavbové studium)

30


Informace k oborům

Najdete vždy v detailu konkrétního školního vzdělávacího programu.