Operační program Jan Amos Komenský

https://sshsopava.cz/wp-content/uploads/2023/02/Obrazek5.jpg

https://sshsopava.cz/wp-content/uploads/2023/02/Obrazek6.png
Číslo programu:    02

Číslo výzvy:          02_22_003

Název výzvy:        Šablony pro SŠ a VOŠ I

Název projektu:    Škola reaguje na měnící se vnější prostředí

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003814    

Zahájení projektu: 09/ 2023

Ukončení projektu: 08/2025


Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností pedagogů. Pomůže škole zavádět inovativní formy výuky ve vyučování a rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, usnadní vzdělávací mobilitu znevýhodněných žáků.

V rámci projektu realizujeme tyto šablony:

  • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ.
  • Kariérový poradce.
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání.

https://sshsopava.cz/wp-content/uploads/2023/02/Obrazek3.jpghttps://sshsopava.cz/wp-content/uploads/2023/02/Obrazek2.jpg