Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Číslo programu: 02

Číslo výzvy: 02_18_065

Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Podpora kvality vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016221

Cíl projektu:               

  • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  • Prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků školy s pozitivním dopadem na výsledky žáků.
  • Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Přehled aktivit:

  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
  • Vzdělávání ped. pracovníků SŠ
  • Tandemová výuka na SŠ
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele