V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci implementace Národního plánu obnovy poskytlo škole finanční prostředky na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence žáků.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/narodni-plan-obnovy-vyzva-digitalni-ucebni-pomucky-pro

Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generatin EU.

Národní plán obnovy – prevence digitální propasti

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.

Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generatin EU.

https://www.edu.cz/digitalizujeme/prevence-digitalni-propasti/