Jak získat osvědčení o profesní kvalifikaci

Pracujete v profesi, kterou jste nevystudovali nebo chcete změnit zaměstnání a potřebujete doplnit znalosti a dovednosti či jen získat osvědčení o svých dovednostech?

Uvedenou problematiku řeší zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Zákon definuje pojmy profesní kvalifikace a úplná profesní kvalifikace. Profesní kvalifikací se rozumí způsobilost vykonávat určitou činnost. Osvědčení o profesní kvalifikaci lze získat úspěšným složením zkoušky u autorizované osoby. Složením určitého počtu profesních kvalifikací v kombinaci se stupněm vzdělání či závěrečnou zkouškou lze získat úplnou profesní kvalifikaci - způsobilost vykonávat určité povolání.

Hotelová škola Frenštát p.R. je autorizovanou osobou pro organizování zkoušek k získávání profesních kvalifikací pro úplnou profesní kvalifikaci:

Cukrář:

 • Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva
 • Pracovník/pracovnice pro výrobu restauračních moučníků
 • Pracovník/pracovnice pro výrobu zákusků a dortů
 • (V Národní soustavě oborů zařazeno ve skupině Potravinářství a potravinářská chemie

Kuchař:

 • Kuchař/kuchařka minutových pokrmů
 • Kuchař/kuchařka studené kuchyně
 • Kuchař/kuchařka teplých pokrmů
 • (V Národní soustavě oborů zařazeno ve skupině Gastronomie, hotelnictví a turismus)

Číšník:

 • Číšník/servírka
 • (V Národní soustavě oborů zařazeno ve skupině Gastronomie, hotelnictví a turismus)

Profesní kvalifikace, které nejsou součástí žádné úplné profesní kvalifikace:

 • Pracovník/pracovnice výroby a zpracování modelovací a marcipánové hmoty
 • Řemeslný výrobce/řemeslná výrobkyně perníků
 • (V Národní soustavě oborů zařazeno ve skupině Potravinářství a potravinářská chemie)


Máte-li zájem o složení zkoušky z profesní kvalifikace popř. o absolvování přípravného kurzu ke zkoušce, informujte se u níže uvedené kontaktní osoby.

Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006 najdete na adrese www.narodni-kvalifikace.cz

Kontaktní adresa:
Mgr. Andrea Tobolová, zástupkyně ředitele pro praktické vyučování a školské služby
tel. 556 836 551, 602 263 101
andrea.tobolova@hotelovkafren.cz