Hotelové školy je zapojena do projektu Erasmus+ CIVEEL (Cooperation in vocational training for European labour market).

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+ CIVEEL.

Projekt je zaměřen na spolupráci v odborném vzdělávání - strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe.

Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj spolu s partnerským regionem Grand Est (bývalé Lotrinsko) ve Francii a projektovým partnerem Lublinským vojvodstvím v Polsku.

Cílem projektu je vytvoření fungující a dlouhodobě udržitelné sítě institucí zapojených do vzdělávání a odborné přípravy žáků středních odborných škol prostřednictvím zahrnutí zahraničních stáží do jejich praktické výuky.

Čeští partneři projektu:

  1. Moravskoslezský kraj
  2. Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, p.o.
  3. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, p.o.
  4. Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, p.o.
  5. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, p.o.

Další informace

Méty - Francie 7.7.-11.7.2019

V rámci projektu CIVEEL – Erasmus + se uskutečnil ve výše uvedeném termínu závěrečný meeting ve francouzských Métách. Méty jsou hlavním městem regionu Grand Est, který projekt podával.

Na závěrečné schůzce se setkali účastníci všech škol ze tří zemí (Francie, Česká republika a Polsko), kteří  byli do projektu zapojeni. Náplní závěrečného setkání bylo vytvoření podkladů pro závěrečnou zprávu projektu, která bude zpracována během podzimu 2019 a na základě její správnosti dostane naše i ostatní školy zapojené do projektu zbytek grantu (20%).

Další náplní setkání bylo řešení další možné spolupráce mezi školami. Nebyl dohodnut konkrétní předmět tohoto jednání. Školám se nechce do sepsání nových přihlášek do projektu Erasmus , na základě kterého by byly vztahy a spolupráce mezi školami financovány,probírali jsme možné reciproční výměny mezi školami, zde jsme však narazili na možné problémy a nejasnosti ohledně financování.

Poslední den setkání měl slavnostní charakter, meetingu se účastnili představitelé regionu Grand Est, zástupci pro projekt z Moravskoslezského kraje a Lublinského Vojvodství.

Každý ze zástupců jednotlivých škol vystoupil se svým příspěvkem, ve kterém zhodnotil přínos projektu pro školu i jednotlivce – žáky. Pro žáky jsem obdržela europassy, které jim budou ve škole předány.

Všichni jsme se shodli na tom, že projekt CIVEEL byl velkým přínosem pro všechny zúčastněné školy, přispěl k jejich zviditelnění na úrovni jednotlivých regionů( ve Francii Grand Est, v Polsku ve Lublinském vojvodství a v České republice v Moravskoslezském kraji), na mezinárodní úrovni a byl velkým obohacením pro všechny zúčastněné žáky a učitele.

Po celou dobu projektu jsem se setkávala se vstřícným přístupem vedení školy a výbornou spoluprací s KÚ, s paní Plačkovou a Mangelovou, koordinátorkami projektu na regionální úrovni.

Pobyt žáků učitelů v Polsku (projekt ERASMUS+CIVEEL)

Ve dnech 31. 3. - 6. 4. 2019 jsme se zúčastnili tzv. blended mobility – smíšené mobility učitelů a žáků v rámci mezinárodního projektu ERASMUS+ CIVEEL konané v Polsku. Stáž probíhala ve dvou polských školách s gastronomickým zaměřením

V průběhu mobility měli žáci, ale i učitelé, kteří žáky doprovázeli, možnost poznávání a srovnávání vzdělávacího systému a metod výuky na partnerských školách v Polsku.

Žáci si měli možnost vyzkoušet připravit typická polská jídla, připravit kávu, vyřezávat ovoce a zeleninu. V rámci odbytu obsluhovali při slavnostním obědě a sami se podíleli na přípravě slavnostního menu.

Po celou dobu byli ve styku s francouzskými a polskými žáky tak si v praxi ověřovali a rozšiřovali své jazykové znalosti.

Součásti týdenní stáže bylo také poznávání regionu Lublinského vojvodství a jeho krás. Navštívili jsme lážeňské městečko Kazimierz Dolný poblíž Lublinu a vyhlášenou židovskou restauraci „Mandragora“. Součástí programu byly také exkurze do tří hotelů a návštěva podniku na výrobu čokoládových výrobků a nápojů (Colian).

Žákyně se pohybovaly po celou dobu v cizím prostředí a byly nuceny komunikovat v cizím jazyce a spolupracovat v týmu. Do nového kolektivu se zapojily velice rychle a po dobu pobytu si vedly velmi dobře. Nové zkušenosti vnímají pozitivně pro svůj další osobní i profesní rozvoj a uplatnění na trhu práce.

Projekt Erasmus+ CIVEEL - stáž 18. – 24. 11. 2018

V rámci projektu Erasmus+ CIVEEL, který je zaměřen na spolupráci v odborném vzdělávání a strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe se uskutečnila v termínu od 18. 11 do 24. 11 2018 druhá výměna (tzv. mobilita) žáků a učitelů škol zapojených do projektu, to znamená Francie, Polska a České republiky. Tentokrát byla hostitelkou Hotelová škola.

Z Polska přijely dvě učitelky se 4 žáky a z Francie dvě učitelky a dvě žákyně. Pro celou skupinu byl připraven bohatý program, který byl zaměřen na rozšíření dovedností a znalostí ve zvoleném oboru. Žáci byli rozděleni do třech skupin a byla jim k dispozici čtyři pracoviště školy. V kavárně, kde pracovali pod vedením Bc. Christodulose, se učili připravovat kávu a pomáhali s obsluhou v době oběda. Dalším pracovištěm byla odborná učebna Gastrocentra, kde pod vedením Mgr. Linartové pronikli do tajů míchaní nápojů a také pomáhali s obsluhou při poledním provozu. Své kuchařské zkušenosti si mohli ověřit a rozšířit ve školní kuchyni, kde pracovali pod dohledem Bc. Uhlářové. Posledním pracovištěm bylo Cukrářské centrum, kde si vyzkoušeli  výrobu koláčků, vánočního cukroví a zdobení perníčků. Všichni účastníci obdivovali a oceňovali moderní zařízení a vybavení nové cukrárny i ostatních pracovišť školy.

Odpolední program byl zaměřen na seznámení se s dalšími smluvními pracovišti školy a na poznávání historie a památek regionu. V rámci odborných exkurzí navštívili novou restauraci Garden ve Frenštátě p. R.,  hotel Bartoš a hotel Troyer v Trojanovicích. S velkým úspěchem se setkala exkurze v Rožnovském pivovaře, ze kterého si vzorky piva odváželi i do svých domovů. Při poznávání okolí Frenštátu navštívili skokanské můstky a Horečky, prošli se po frenštátském náměstí a malebném Štramberku s jeho dominantou Štramberskou Trúbou.

Všichni odjížděli spokojeni, nabiti novými dojmy a poznatky, které budou moci využívat a uplatňovat ve své profesi.

V dubnu v rámci projektu proběhne poslední výměna žáků a učitelů, která se bude konat v partnerských školách v Polsku – v Lublinu a v Janowě Lubelském. Tam se opět setkají žáci a učitelé z partnerských škol z Francie a z Moravskoslezského kraje.

Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům naší školy, kteří s organizací této užitečné akce pomáhali.

Koordinátor projektu J. Nagyová

Setkání regionálních koordinátorů

V červnu 2018 proběhlo setkání regionálních koordinátorů projektu CIVEEL.

Zpráva ze setkání

Mobilita projektu CIVEEL(C3) programu Erasmus – Polsko

Ve dnech 16.4. – 20.4.2018 se uskutečnila poslední mobilita učitelů projektu CIVEEL programu Erasmus v Polsku. Za naši školu jsem se zúčastnila já, francouzskou školu reprezentovaly dvě učitelky z naší spřátelené školy ve Verdunu.  Přivítaly nás dvě školy. První školou byl Zespol škol v Janow Lubelski, asi 70 km od města Lublin na východě země.

Jednalo se o malou školu s téměř rodinnou atmosférou, zaměřenou na více oborů, mimo jiné na geodézii, policejní akademii, lesnictví, ale především pro nás aktuální gastronomii. Na škole jsme byli pomocí prezentací seznámeni s curriculem školy, s učebními osnovami, obory, soutěžemi a jejich pracovišti.

Navštívili jsme dva hotely, kde pracují jejich žáci a kde by v případě návštěvy této školy mohli pracovat také žáci naší školy.

Za zmínku stojí návštěva místního kostela a muzea. Co se mi osobně líbilo, byl vstřícný a přátelský přístup k nám ze strany vedení školy, ale i starosty města a místního tisku. Poláci jsou opravdu velmi milým a pohostinným národem.

Po dvou dnech jsme se přemístili do druhé školy - Zespol škol Jana Pavla II. V Lublinu. Na škole bylo integrováno rovněž více oborů vzdělávání a to jak studijních (ukončených maturitní zkouškou), tak učňovských (ukončených výučním listem).

Po přivítání se s vedením školy jsme absolvovali prohlídku školy, byli jsme seznámeni se školským vzdělávacím systémem a navštívili jsme některé vyučovací hodiny, např. techniku obsluhu, vaření, ale taky hodinu anglického jazyka nebo tělesné výchovy.

Ve volném čase jsme navštívili krásné městečko Kazimierz Dolny poblíž řeky Wisly, pracoviště školy – Grand hotel Lublianka v Lublinu a Hampton by Hilton, rovněž v Lublinu, prohlédli jsme si historické jádro krásného města Lublin a jeho památky.

Poláci jsou nám velmi blízcí jak jazykem, tak kuchyní, překvapilo mě, že pro ně není neznámou třeba pohanka, která je typická pro náš region.

Naši žáci zde mají v příštím školním roce strávit celý týden a myslím, že se mají opravdu na co těšit.

Zpracovala: Jarmila Nagyová