----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva k podání cenové nabídky

na nákup vybavení kuchyně školní jídelny dle specifikace.

Nabídku doručte v písemné (tj. listinné) formě na adresu školy do 6. 6. 2023.

Kontaktní osoba:Bc. Radovan Němec, tel: 602 243 624, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz