Z těch nejvýznamnějších uveďme GASTROJUNIOR Brno, Ahol cup, Těšínská karafa, Moravský pohár, Marlenka cup, Mladý průvodce, Cassovia Cup Košice a další. Každoročně jsme pořadateli barmanské soutěže "O pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje", soutěže "Martinská husa" a 1x za 2 roky pořádáme soutěž Číšnický pětiboj.

Soutěž samostatných odborných prací

V červnu letošního roku zaslala Hotelová škola 4 samostatné odborné práce do soutěže vyhlášené Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s Cermatem. Hodnotící komise zasedla ve čtvrtek 7. 10. 2021 a hodnotila 30 prací z celé ČR. Žáci HŠ se umístili:
1. místo Lukáš Mička - obor Kuchař - číšník, profilace kuchař pod vedením UOV Mgr. Eliášová, název práce: Stříbrná svatba rodičů
2. místo Klára Sochová - obor Cukrář pod vedením UOV S. Zalotěnková, název práce: Narozeniny
Blahopřejeme!

Školní kolo soutěže Mladý průvodce

Školní kolo soutěže Mladý průvodce v oblasti cestovního ruchu se letošní školní rok vzhledem k epidemické situaci uskutečnilo online. Přesto odhalilo nové talenty. Žáci navrhli podnětné trasy zájezdů na téma „Víkend plný překvapení“. Příprava byla neméně náročná. Vše probíhalo na dálku a žáci si své prezentace nemohli předvést tzv. naživo před diváky.  Do soutěže se přihlásilo osm dvoučlenných družstev a jejich zajímavé a nápadité prezentace hodnotila tříčlenná porota.

Výsledky soutěže:

1. místo – Markéta Slováková, Martin Slavíček, třída CR1

2. místo – Eliška Jeřábková, Nikola Melčáková, třída CR1

3. místo – Daniela Plesníková, Jakub Solanský, třída H2

Školní kolo on-line matematické soutěže

Soutěžního matematického klání on-line se celkem zúčastnilo 17 žáků 1. a 2. ročníků. Žáci řešili 15 úloh v časovém limitu 90 minut. Jednalo se o úlohy uzavřené i otevřené z oblasti číselných oborů, geometrie a také nechyběly slovní úlohy a úlohy na logické myšlení.

Každý žák měl přiděleno 45 bodů, ke kterým se jim buď 3 body přičetly, nebo odečetly podle uvedených odpovědí. Nejvíc bodů získaly dvě žákyně V. Srníčková (H1) a M. Slováková (CR1), které shodně obdržely 69 bodů. Na druhém místě s 60 body se umístil P. Lacina (CR1) a třetí v pořadí se ziskem 57 bodů byl V. Klega (H1) s 57 body.

Blahopřejeme!!

Všem zúčastněným žákům přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i na soutěžním poli.

Soutěž pro žáky připravily a zorganizovaly Mgr. L. Lošťáková a RNDr. T. Eliášová.

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce pro první a druhé ročníky maturitních oborů

Ve čtvrtek 25. 3. 2021 se uskutečnila on-line soutěž v anglickém jazyce pro 1. a 2. ročníky studijních oborů. Do soutěže se celkem zapojilo 10 žáků ze tříd H1, H2 a CR2. Soutěžíci mohli získala plnění jednotlivých úkolů celkem 25 bodů.

Výsledky soutěže:

 1. místo Adam Janďourek (H2) a Markéta Hlavičková (H1) se ziskem 25 bodů
 2. místo Jan Lev Zajíc (CR2) a Tereza Prachařová (H2) - 23 bodů
 3. místo Kristýna Pišteková ( H1) - 21 bodů

Všem děkujeme za účast a přejeme hodně dalších úspěchů!!

Celou soutěž koordinovala Mgr. J. Nagyová

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce pro tříleté obory

Dne 30. března 2021 proběhlo školní kolo on-line soutěže v anglickém jazyce pro žáky tříletých oborů. Celkem se soutěže zúčastnilo 12 žáků napříč všemi obory. Žáci prokazovali svoje znalosti v práci s textem z oblasti gastronomie na úrovni B1 v daném časovém limitu. Za svoji práci mohli získat maximálně 34 bodů.

Výsledky soutěže:

 1. místo – Pustějovský Tomáš (KČ2A) - 34 bodů
 2. místo – Kanioková Amálie (KČ2B) – 33 bodů
 3. místo – Michelová Tereza (KČ2A) – 32 bodů

Všem zúčastněným žákům blahopřejeme!!

Celou soutěž koordinoval Bc. Ivan Bělunek

Soutěž  Aj - 3. a 4. ročník studijních oborů  H4, G4  a  P1

Soutěž proběhla on-line formou   17. 3. 2021

Zúčastnilo se 8 žáků.

Měli za úkol zpracovat  čtecí texty - na jazykové  úrovni  B1 a  na úrovni  B2.

Dalším úkolem byl poslech opět ve dvou úrovních B1 a B2

 1. místo obsadil - Filip Bečák ze třídy H3 ziskem 56 bodů z celkového počtu 60
 2. místo obsadil - Matěj Müller ze třídy G4  ziskem 54 bodů
 3. -   4.  místo obsadili - Martin Bradáč a Kristýna Bajnarová ze třídy G4 se stejným počtem bodů 52

Všem zúčastněným vyslovujeme pochvalu a vítězům blahopřejeme.

Za jazykovou sekci Ilona Trnková

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Soutěž se uskutečnila online formou ve dnech 2. a 3. prosince 2020 za účasti tříd H3 a G3.

Výsledky:

 1. místo (17 bodů) - Nikol Grufíková -  H3
 2. místo (12 bodů) -Monika Knopová-G3, Matěj Šebesta a Adéla Šeděnková - H3
 3. místo (11 bodů) - Renata Davidová, Vanessa Poláchová - H3

Soutěžící řešili obtížné úkoly týkající se morfologie, lexikologie, frazeologie, rozpoznávali a odstraňovali jazykové nedostatky.

Výše jmenovaným byla předána poukázka do drogerie DM, kterou věnuje Sdružení přátel SŠHG.

Celou soutěž koordinovala Mgr. Renata Adamcová

Soutěž Samostatných odborných prací

10. 9. 2020 byla vyhodnocena soutěž Samostatných odborných prací vyhlašovaná Hospodářskou komorou ČR, za školu bylo zasláno 5 prací, Kristýna Charenzová C3 obsadila 3. místo.

Podbeskydský ještěr 2020

Dne 13. 2. 2020 se žákyně Hotelové školy z Frenštátu pod Radhoštěm zúčastnila cukrářské soutěže Podbeskydský ještěr 2020, která se konala ve střední škole gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku – Místku. Školu reprezentovala žákyně druhého ročníku oboru cukrář Barbora Chovancová. Soutěžní úkol byl zhotovit slavnostní dort libovolné chuti na libovolné téma. Po seznámení s pracovištěm a zahájení soutěže se žákyně pustila do výroby. I přes veškerou snahu a úsilí se nakonec umístila na 12. místě.

VINNÝ COCKTAIL CUP 2020

6. 2. 2020 se v Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec konala soutěž v připravě míchaných nápojů s použitím vína.

Naši žáci obsadili:

4. místo: Jakub Solanský (H1) + cena barmana – pana Orla

6. místo: Michal Hlavica (H3) + cena za nejpěknější ozdobu

Blahopřejeme!

Těšínská karafa 2020

14. ročník sommelierské soutěže se konal dne 29. 1. 2020 v Albrechtově střední škole v Českém Těšíně.

Naše soutěžící se umístily na: 7. místě Veronika Kneblová, na 13. místě Miriam Lezová a na 17. místě Valerie Iceli, všechny ze třídy KČ2B.

Mladý průvodce

​​​​​​​11. ročník soutěže mladých odborníků v oblasti cestovního ruchu s mezinárodní účastí proběhl v prostorách společenského sálu Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka dne 23. 01. 2020 na téma: „Svatební cesta“.

Soutěžního klání se zúčastnila dvojice Beáta Zubková a Veronika Jurečková ze třídy H4.

Na zadané téma si zvolila podtéma produktu Svatební cesta do ledového království. Destinaci Švédsko, konkrétně město Kiruna - Jukkasjärvi. Dvojice se umístila na pěkném šestém místě.

Olympiáda v českém jazyce

V týdnu od 6. 1. – 10. 1. 2020 proběhla ve třídách CR1, H1, H2, G2 a H3 olympiáda v českém jazyce. Soutěž byla zaměřena především na lexikální stránku jazyka. Žáci měli za úkol vysvětlit význam frazémů, zabývali se slovotvorbou a měli užít zvratný tvar slovesa ve větách a souvětích tak, aby se pokaždé pojilo s předmětem v jiném pádě, a zároveň měli vysvětlit význam užitých tvarů sloves.

Žáci mohli získat maximálně 30 bodů. Nejlepší řešitelé byli:

Skoncová G., H2       (12 b.)

Kubásková A., G2     (11 b.)

Grossová B., H2        (10 b.)

Celou soutěž koordinovala Mgr. Adamcová Renata

Moravský pohár 2020

Ve dnech 14. a 15. ledna 2020 se dvě žákyně 2. ročníku oboru Cukrář zúčastnily soutěže Moravský pohár v Brně. Úkolem soutěžících bylo zhotovit slavnostní dort na volné téma, 3 druhy dezertů a cukrářský monument. Výsledky práce žáků hodnotila komise odborníků z Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Ve velké konkurenci středních škol se družstvo žákyň ve složení Jana Böhmová a Klára Sochová umístilo na pěkném 4. místě.

WINTER FLAIR BARTENDING COMPETITION 2019

Soutěžící připravovali dva druhy koktejlů v těchto kategoriích

Working flair

Cuba Libre (4cl Havana club 3 anos, 2 dcl Pepsi Cola, 1/8 limetky) 

Exhibition flair

Soutěžící připravoval Fancy Cocktail, byl povinen použít min. 2 cl produktu Havana club 3 anos.

V kategorii Junior Flair Competition CBA se Kuba Adámek umístil na 1. místě.

Martinská husa 2019

Soutěž samostatných odborných prací

V soutěži samostatných odborných prací, vyhlášenou Hospodářskou komorou ČR, se umístila Anna Novotná KČ3A na 3. místě, vedoucím práce byl Bc. Christodulos.

Číšnický pětiboj  2019

Krásný úspěch se povedl na konci školního roku dvou smíšeným družstvům žáků Hotelové školy, kteří se zúčastnili soutěže Číšnický pětiboj, pořádaný SŠSS Ostrava Hrabůvka v Klimkovickém sanatoriu. V úterý 18. června 2019 získalo družstvo ve složení Radim Pospěch a Sára Stratilová KČ2A - 1. místo v soutěži družstev. Radim Pospěch zvítězil i dílčích kategoriích 1. místo v disciplíně "Skoč pro pivo", 1. místo v disciplíně "Doplň sklad", diplom za Nejlepší kvalitu čepování piva a diplom za všestrannost ve všech disciplínách. Druhé družstvo se umístilo hned v závěsu oceněných ve složení Tomáš Koleček KČ2B a Michal Hlavica H 2. 

Marlenka CUP 2019

Dne 24.4.2019 se konala v Opavě mezinárodní soutěž cukrářů Marlenka CUP 2019. Této soutěže se zúčastily dvě žákyně naší školy. Lucie Cichá z prvního ročníku, která se umístila na dvanáctém místě a Tereza Wálková z třetího ročníku na místě šestém. Soutěže se účastnilo celkem šestnáct soutěžících.

Matematický Klokan

Dne 22. března 2019 se žáci školy zúčastnili školního kola soutěže Matematický Klokan. Tuto mezinárodní soutěž pořádá v ČR Jednota českých matematiků a fyziků. V rámci jednotlivých škol se pořádá každoročně v jednom termínu ve všech krajích ČR. Žáci středních škol soutěží v kategoriích Student (vyšší kategorie) nebo Junior (nižší kategorie).

V letošním roce se do soutěže zapojilo 9 žáků v kategorii Student a 12 žáků v kategorii Junior.

Všem zúčastněným žákům blahopřejeme!

Školní kolo soutěže v českém jazyce „Hrátky s češtinou“

Ve dnech 13. a 19. března 2019 proběhlo školní kolo soutěže v českém jazyce pro žáky učebních oborů. Celkem se zúčastnilo 13 žáků, kteří řešili 18 úloh, ve kterých se potýkali především s jazykovými a stylistickými záludnostmi mateřského jazyka.

Všech zúčastněným soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Barmanská soutěž Cassovia Koniferum Cup 2019

probíhala ve školní tělocvičně. Soutěžilo se ve dvou soutěžních kategoriích Long drink a Soft drink. V kategorii Long drink bylo povinné použít Koniferum borovičku 37,5% a to minimálně 3cl na jednu porci. V kategorii Soft drink bylo povinné použít minimálně 1cl sirupu značky Monin, 3cl džusu Rauch a 5cl jedné suroviny od značky Budiš.  Žákyně Denisa Trnová vyhrála pohár za 2.místo v těchto kategoriích.

Juniorská barmanská soutěž „O pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje 2019“

Dne 14. 3. 2019 pořádala Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm pod záštitou Moravskoslezského kraje a odbornou garancí České barmanské asociace již v pořadí 9. ročník Mezinárodní juniorské barmanské soutěže „O pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje“.

Jakub Adámek (H1) – 7. místo

Markéta Grimmová (H4) – 11. místo

Zlatovar Cupu 2019

Opava - 8. 3. 2019

žákyně H2 Denisa Trnová, Nela Bartošková a Monika Škarková - umístily se na 9. místě.

Podbeskydský ještěr 2019

Slavnostní dort na libovolné téma
Lukáš Buryan C2 - 7. místo.

Ahol Cup 2019

Barista

Grygarová Veronika - 4. místo, Koláček Petr - 9. místo

Tetender

Jurečková Veronika H3 - 7. místo, Papaj Matyáš G2 - 10. místo

Barman

Horvátová Pavlína - 8. místo, Grimmová Markéta - 19. místo

VINNÝ COCTAIL CUP 2019 BZENEC

Dne 7. února 2019 se v příjemném prostředí školního hotelu Junior v Bzenci konala barmanská soutěž VINNÝ COCTAIL CUP 2019. Soutěž pořádala Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Soutěžním úkolem bylo využití tichých vín v připravovaném drinku.

Letošního ročníku se jako soutěžící zúčastnili žáci 2. ročníku Denisa Trnová (H2) a Michal Hlavica (H2), pod vedením Mgr. Jurčové. Denisa připravila long drink s názvem Lady, který míchala v šejkru s použitím vína Saugvignon, ginu a džusu. Jednalo se o drink určený pro aktivní seniorky na letní osvěžení.

Michal použil rovněž bílé víno. Celý drink byl připraven ze sirupu Monin a kaštanového a vanilkového brandy. Ozdobu vytvořil ze sušených hrušek a rozinek.

Oba soutěžící úkol splnili velmi dobře a umístili se na 4. místě.

Celý soutěžní den probíhal v příjemné, přátelské atmosféře.

Mgr.  Jurčová

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce pro tříleté obory

Dne 29. ledna 2019 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce pro žáky tříletých oborů. Celkem se soutěže zúčastnilo 11 žáků, kteří prokazovali svoje znalosti v práci s textem, dále si museli dokázat poradit s anglickým poslechem a součásti soutěže bylo také mluvené slovo.

Všem blahopřejeme!!

Odměny pro soutěžící byly pořízeny ze Sdružení SŠHG.

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

Dne 29. ledna 2019 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce pro žáky maturitních oborů. Celkem se soutěže zúčastnilo 7 žáků, kteří absolvovali poslechový test, dále museli pracovat s anglickým testem a na závěr byl rozhovor se zkoušejícím na vylosované téma.

Všem zúčastněným žákům blahopřejeme!

Těšínská karafa 2019

V úterý 29. 1. 2019 se v Albrechtově střední škole v Českém Těšíně konal již 13. ročník sommelierské soutěže Těšínská karafa. V letošním roce soutěžili 2 žáci naší školy – Alexandra Janíčková a Tomáš Koleček ze třídy KČ2B.

Soutěž se skládá z několika částí.

První část tvoří náročný písemný test, prověřující znalosti a vědomosti z oblasti vinohradnictví, výroby vína, enologie, znalostí „vinařského zákona“ a jeho aktualizací, dále prověřuje i znalosti ze světových vinařských regionů a taky ostatních skupin nápojů.

Druhou část tvoří odborná degustace, kde se hodnotí správné zařazení vína, ročník, vinařská oblast a podoblast a především charakteristika předložených vzorků vín.

Ve třetí části soutěže žáci provádějí odborný servis bílého vína, tzn. odborná prezentace, správné posouzení konkrétního vína, degustace, dodržování společenských zásad při servisu, doporučení vhodných pokrmů a samotný servis. Všechny úkoly musí být provedeny ve stanoveném časovém limitu. Soutěž je organizována tak, že po první a druhé části postupují nejlepší soutěžící k servisu vína.

Prvním dílčím úspěchem Alexandra a Tomáše byl postup do další části soutěže. Celkově se žáci se umístili na 6. a 7. místě a obdrželi diplom za účast v soutěži.

Soutěžící dosáhli velmi pěkných výsledků v části servisu vína, komunikaci s hostem i doporučování vhodných pokrmů k připravenému vínu.

Oběma soutěžícím blahopřejeme!

„Z pohádky do pohádky“

351 hlasů veřejnosti na Dni otevřených dveří Hotelové školy 30. 1. 2019 obohatilo soutěž „Z pohádky do pohádky“, kdy návštěvníci školy dávali své hlasy exponátům, které tvořili žáci oboru Cukrář z mléčné modelovací hmoty.

Vítězem soutěže se stala žákyně Adéla Jandová s celkovým počtem 83 získaných hlasů za exponát č. 2. Blahopřejeme!

Gastrojunior Junior Brno 2019

11. místo – stříbrné pásmo – Jan Kubáň (G3)

17. místo – diplom – Tereza Wálková (C3)

Mladý průvodce

Dne 17. ledna 2019 se uskutečnil již 10. ročník mezinárodní soutěže mladých odborníků v oblasti cestovního ruchu. Soutěž se konala v prostorách společenského sálu Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka. Cílem soutěže je vyhledávání a podpora talentovaných mladých odborníků v cestovním ruchu.

V rámci tématu soutěže „100 let československé historie“ se všichni nejdříve absolvovali vědomostním test z historie. Poté dvojčlenné týmy během 15 minut představily svou prezentaci. Letošním úkolem bylo vytvořit pětidenní poznávací zájezd za kulturněhistorickými památkami České a Slovenské republiky.

Komise, složená ze zástupců Moravskoslezského klastru cestovního ruchu, Asociace průvodců, cestovních kanceláří a hotelů, hodnotila nápaditost a originalitu při sestavování trasy, atraktivitu programu zájezdu, skladbu a strukturu nabízených služeb, ale i profesní vystupování. Soutěžící museli také obhájit navržený finanční rozpočet a část prezentace přednést v cizím jazyce. Záštitu nad soutěží převzali Moravskoslezský klastr cestovního ruchu a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje.

Soutěže se celkem zúčastnilo 11 škol z Moravy, Čech a Slovenska. Hotelovou školu reprezentovaly žákyně Beáta Zubková (H3) a Eliška Míčková (H4). Obě děvčata bojovala statečně, a i když se neumístila na prvních třech místech, přivezly si spoustu nových inspirací a zkušeností.

Mladý cestovatel aneb 100 let naší republiky

Dne 5. prosince 2018 se v Hotelové škole konal 2. ročník soutěže Mladý cestovatel, tentokrát na téma 100 let československého státu. Výkony žáků oboru Hotelnictví hodnotila komise, jejímž předsedou byl pan Marián Žárský, ředitel Městského kulturního střediska ve Frenštátě p. R. A jak to dopadlo? První dvě místa obsadila družstva žáků třídy H3, třetí místo patří družstvu žáků ze 2. ročníku. Ceny soutěžícím dodalo Sdružení přátel školy. Vítězné družstvo bude reprezentovat školu v lednu 2019 na mezinárodní soutěži Mladý průvodce v Ostravě. Blahopřejeme!

Variace motivů na vyřezaném jablíčku

Školní kolo soutěže pro žáky školy

Vánoční variace z peníku

Školní kolo soutěže pro žáky školy