Školní vzdělávací program poskytuje absolventům po 4 letech střední vzdělání s maturitní zkouškou a jeho cílem je příprava odborných pracovníků pro oblast hotelových služeb a gastronomie.

Stěžejními odbornými předměty, které vedou k tomuto cíli jsou: hotelový provoz, cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu a ekonomika.

Absolventi se uplatní v odborných činnostech provozních, obchodně podnikatelských nebo řídících v oblasti hotelových služeb a cestovního ruchu. 

Část absolventů může pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Obor vzdělání: 65–42-M/01 Hotelnictví

Vstupní předpoklady: Úspěšné splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou EQF 4

Další vybrané aktivity v průběhu studia:

  • barmanský a baristický kurz, kurz studené kuchyně
  • zájmové útvary vyřezávání ovoce a zeleniny, sommeliérství, sportovní hry apod.
  • zahraniční stáže a odborné exkurze
  • účast v odborných soutěžích
  • zapojení v žákovské samosprávě a v redakční radě školního časopisu

Nabídka školských služeb:

  • ubytování na domově mládeže
  • školní stravování
  • školní bufet

Motivační odměna:

  • pro žáky 1. ročníku 300,- Kč měsíčně při splnění kritérií

Učební plán

Předmět / ročník

               Vyučovaný předmět

I.

II.

III.

IV.

Český jazyk

ano

ano

ano

ano

Anglický jazyk

ano

ano

ano

ano

Německý jazyk

ano

ano

ano

ano

Ruský jazyk

Společenskovědní nauka

ano

ano

ano

ano

Dějepis


anoZáklady přírodních věd

ano

ano

ano

Matematika

ano

ano

ano

ano

Literatura a kultura

ano

ano

ano

ano

Tělesná výchova

ano

ano

ano

ano

Zdravotní tělesná výchova

Informační a komunikační technologie

ano

ano

ano

ano

Ekonomika

ano

ano

ano

ano

Účetnictvíano

ano

Technologie přípravy pokrmů

ano

anoVýživa

ano

anoHotelový provoz


ano

ano

ano

Technika obsluhy a služeb

ano

anoZeměpis cestovního ruchu

ano

anoCestovní ruchano

ano

Písemná komunikace

ano

anoPraxeano

ano