Almanach vydaný ke stému výročí v r. 1997

Státní okresní archiv Nový Jičín

fondy: Základní odborná škola 1897 - 1951

Okresní národní výbor Frenštát 1949 – 1960, kartony 49, 50, 241 – 244

MNV Frenštát p. R. 1945 – 1960

městská kronika 1950 – 1952

Ročenka k padesátiletému trvání učňovského školství ve Frenštátě p. R. (1974)

Almanach vydaný k 120. výročí školy v r. 2017